Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Raporty

Okresowe

 • RAPORTY KWARTALNE

  • application/pdf — 1623 KB

   Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2022 roku

   2022-11-22
  • application/pdf — 736 KB

   Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2022 roku

   2022-05-17
 • RAPORTY PÓŁROCZNE

  • application/pdf — 147 KB

   Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska SA

   2022-09-15
  • application/pdf — 145 KB

   Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska SA

   2022-09-15
  • application/pdf — 858 KB

   Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska SA

   2022-09-15
  • application/pdf — 518 KB

   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska SA

   2022-09-15