Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2018 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

  2018-11-15
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku

  2018-09-14
 • Dzień wypłaty dywidendy

  2018-05-17
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

  2018-05-16
 • Dzień nabycia praw do dywidendy

  2018-05-10
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  2018-04-27
 • Spotkanie z inwestorami - prezentacja wyników finansowych za 2017 r.

  2018-04-05
 • Publikacja Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2017 rok

  2018-03-27