Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2023 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

  2023-11-22
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku

  2023-09-20
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2023 roku zawierającego jednostkową informację finansową

  2023-05-19
 • Publikacja Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2022 rok

  2023-04-06