Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2022 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową

  2022-11-22
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku

  2022-09-15
 • Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2022 roku zawierającego jednostkową informację finansową

  2022-05-17
 • Publikacja Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2021 rok

  2022-03-31