Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Systemy podpór i wież

Systemy podparć wykorzystywane przy realizacjach stropów, ustrojów nośnych obiektów mostowych, głowic filarów pośrednich, tuneli oraz konstrukcji żelbetowych, przy których stosowane jest deskowanie poziome.
Szeroki zakres podpór stropowych stalowych i aluminiowych, lekkich podparć oraz ciężkich systemów wieżowych.

Podpory

Szeroki zakres podpór stropowych o różnych nośnościach. Podpory stalowe oraz aluminiowe wykorzystywane do podpierania deskowań stropowych firmy ULMA Construction

Lekkie wieże podporowe

Systemy stalowych wież do podpierania deskowań poziomych. Rozwiązania wykorzystywane w budownictwie kubaturowym oraz inżynieryjnym.  

Ciężkie wieże podporowe

Systemy podporowe zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń występujących na znacznych wysokościach. Rozwiązania znajdują zastosowanie podczas realizacji mostów, obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz energetycznych.