Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Podpory EP

Zgodność z Normą Europejską EN 1065
Stalowa, ocynkowana podpora produkowana w szerokim zakresie wysokości. Zgodna z normą EN 1065. Wyposażona w system ułatwiający rozszalowanie.

Podpora stalowa EP została zaprojektowana do podpierania deskowań stropowych oraz innych elementów poziomych, które mogą być realizowane na budowie. 

Podpora stropowa EP została zaprojektowana zgodnie z normą EN 1065, spełniając wymagania z zakresu: 

  • przekrojów rur i rodzaju materiału,
  • tolerancji wymiarów i geometrii,
  • pełnej integracji oraz ochrony przed demontażem rury wewnętrznej, zawleczki i nakrętki,
  • odległości pomiędzy górną krawędzią rury zewnętrznej a stopą podpory, wynoszącej co najmniej 100mm – jako zabezpieczenia przed zakleszczeniem dłoni.

Podpory posiadają dodatkowo rozwiązania autorskie ULMA, usprawniające obsługę i poprawiające trwałość elementu:

  • otwory na zawleczki w gwintach rur zewnętrznych podpory,
  • zawleczki wyposażone w dwa spłaszczenia ułatwiające rozszalowanie,
  • zabezpieczenie antykorozyjne wykonane  metodą cynkowania ogniowego,
  • samoczyszczący się gwint nakrętki umożliwiający proste usuwanie betonu,
  • wypust na nakrętce do uderzania młotkiem, w celu zwolnienia bądź dokręcenia nakrętki.
 • Zabezpieczona rura wewnętrzna, zintegrowana z nakrętką zawleczka.
 • System gwintów samoczyszczących.
 • Zapewnienie ochrony przed korozją poprzez cynkowanie powierzchni elementu.
 • Możliwość wstępnego odciążenia podpory.
 • Bezpieczeństwo pracy. W przypadku niekontrolowanego opadu rury wewnętrznej stopa podpory zatrzymuje się 10 cm od krawędzi gwintu na rurze zewnętrznej.
 • Szeroki zakres dostępnych wysokości.