Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zaspokajanie potrzeb klientów bez narażania na szwank zasobów dla przyszłych pokoleń.

1 - Misja

Pragnienie, by nasz biznes był społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska zostało uwzględnione w naszej MISJI.

“…projekt  zrównoważonego rozwoju: atrakcyjny i odpowiedzialny społecznie.”

2 - Analiza cyklu życia

Poszukujemy korzyści dla środowiska we wszystkich procesach:

transporcie, magazynowaniu, załadunku, użytkowaniu i konserwacji, ponownym użyciu itp.

3 - Wytwarzanie i design produktu

Zarówno produkt, jak i procesy produkcji uzyskały certyfikat międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

4 - Materiały

Używamy przede wszystkim stali pochodzącej z recyklingu oraz drewna z certyfikowanego łańcucha dostaw PEFC.

5 - Badania techniczne

Realizujemy je przy niższym zużyciu materiałów przypadających na dokumentację projektową. Używamy narzędzi BIM, by optymalizować zużycie zasobów i ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

6 - Polityka Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Projektujemy produkty w taki sposób, by były trwałe i jak najdłużej mogły być w użyciu.

7 - Produkty poddawane recyklingowi

Nasze produkty są obojętne chemicznie, dzięki czemu w 98% można je użyć ponownie, a duży ich procent nadaje się do recyklingu.

8 - Współpraca z klientami

Pomagamy naszym klientom spełnić wymagania środowiskowe, m.in. BREEAM czy LEED.