Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Ciężkie wieże podporowe

Systemy podporowe zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń występujących na znacznych wysokościach. Rozwiązania znajdują zastosowanie podczas realizacji mostów, obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz energetycznych.

Wieża podporowa T-500

Wieża podporowa T-500

Ciężka wieża podporowa wykorzystywana głównie przy realizacji wysokich mostów i wiaduktów. Konstrukcja modułowa, prosty i bezpieczny montaż na budowie, łatwy transport.

Wieże podporowe MK

Wieże podporowe MK

Ciężka wieża podporowa znajdująca zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym. Niewielka liczba elementów, szeroki zakres konfiguracji, prosty i bezpieczny montaż na budowie.