Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieże podporowe MK

Ciężka wieża podporowa znajdująca zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym. Niewielka liczba elementów, szeroki zakres konfiguracji, prosty i bezpieczny montaż na budowie.
Ciężka wieża podporowa znajdująca zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym. Niewielka liczba elementów, szeroki zakres konfiguracji, prosty i bezpieczny montaż na budowie.

Wieże MK zostały zaprojektowane w celu przenoszenia dużych obciążeń, w szczególności występujących na znacznych wysokościach.

System znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie inżynieryjnym. Modułowa konstrukcja wież bazuje na elementach systemu MK, co pozwala na projektowanie podparć o różnorodnych konfiguracjach. Rozwiązania stosowanie w systemie wież MK gwarantują pełne bezpieczeństwo osobom wykonującym prace montażowe na elementach, gdyż pomosty z komunikacją mogą być montowane w dowolnym miejscu. 

 • Wymiary przekrojów wież to kombinacje wymiarów 0,75 m; 1 m; 1,5 m; 2 m; 2,5 m oraz 3 m.
 • Dostępne typy wież:
  • WIEŻA MK-360: wieża o wysokiej nośności, przenosząca obciążenia z zakresu od 250 kN do 360 kN na stopę. Optymalne rozwiązanie dla układów portalowych, w których na wieżach układane są kratownice bądź profile stalowe.
  • WIEŻA MK-150: wieża o wysokiej nośności, przenosząca obciążania z zakresu od 100 kN do 150 kN na stopę. Rozwiązanie przeznaczone do konstruowania niższych podparć dla ustrojów nośnych czy  belek prefabrykowanych. System wykorzystywany w układach z lżejszymi typami wież podporowych.
  • PODPORA MK: element, którego konstrukcja bazuje na elementach stosowanych w wieżach MK-360 i MK-150. Podpora wykorzystywana jest do podpierania belek prefabrykowanych oraz ustrojów nośnych w strefach przy przyczółkach, gdzie wielkość powierzchni do ustawienia elementu nie pozwala na zastosowanie wieży podporowej. 
 • Prosty i bezpieczny montaż na budowie.
 • Możliwość budowy wież w różnych konfiguracjach.
 • Możliwość konstruowania wież pojedynczych lub układów wieżowych.
 • Niewielka liczba elementów umożliwiająca składanie szerokiego zakresu konstrukcji.
 • Stopy umożliwiające realizację elementów pochylonych.
 • Proste rozwiązania do łączenia elementów.
 • Możliwość kotwienia wież przy podstawie w celu zwiększenia dopuszczalnych obciążeń.
 • Możliwość odciążenia na szczycie bądź u podstawy konstrukcji podpory:
  • Demontaż za pomocą podnośników hydraulicznych, zastosowanych u podstawy lub na szczycie elementu.
  • Demontaż przy użyciu klinów stopy i głowicy.
  • Demontaż za pomocą trzpieni przy głowicy.
 • Możliwość łączenia wież w zespoły wieżowe za pomocą stężeń wiatrowych.
 • Gwarancja bezpiecznego użytkowania: możliwość montażu podestów oraz barierek na dowolnej wysokości wieży. Komunikacja za pomocą zintegrowanych drabin.