Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowanie poziome ENKOFORM HMK

Uniwersalne deskowanie do realizacji ustrojów nośnych obiektów mostowych. Możliwość zaprojektowania systemu dla dowolnej geometrii przekroju poprzecznego płyty jezdnej.
Uniwersalne deskowanie do realizacji ustrojów nośnych obiektów mostowych. Możliwość zaprojektowania systemu dla dowolnej geometrii przekroju poprzecznego płyty jezdnej.

ENKOFORM HMK to uniwersalne deskowanie dźwigarkowe stosowane w budownictwie inżynieryjnym do wykonywania elementów o różnej geometrii, w tym także złożonych bądź nietypowych.

Budowa systemu pozwala na dopasowanie konstrukcji deskowania do złożonych przekrojów płyt mostowych, wiaduktów, tuneli i innych elementów żelbetowych.

Podstawowe zastosowania deskowania ENKOFORM HMK to realizacja płyt mostowych zarówno o przekroju stałym, jak i zmiennym w pionie i poziomie, stropów o dużej grubości, ustrojów nośnych wiaduktów, bramek przejazdowych oraz segmentów wiaduktów wykonywanych metodą nasuwania podłużnego.

  • Podstawowymi elementami są rygle MK, łączniki oraz belki drewniane VM, pozwalające na projektowanie konstrukcji belkowo-ryglowych.
  • Budowa elementów pozwala na dopasowanie konstrukcji deskowania do wymaganego przekroju ustroju nośnego.
  • Poszycie deskowania stanowi sklejka o grubości 21 mm.
  • Możliwość wykonywania obiektów z pełnym lub skrzynkowym przekrojem poprzecznym ustroju nośnego.
  • Możliwość wykonywania obiektów o zmiennej wysokości lub szerokości przekroju poprzecznego ustroju nośnego.
  • Możliwość realizacji obiektów z pochylonym przekrojem poprzecznym ustroju nośnego.
  • Zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji deskowania niezbędnej podczas użytkowania bądź transportu.
  • Prosty demontaż deskowania. Możliwość demontażu całych segmentów lub pojedynczych elementów.