Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Obiekt MG-1 w ciągu Obwodnicy Raciborza, Polska

Blachownice TAC-1200 pozwoliły na przeprowadzenie obiektu przez Odrę bez naruszenia wałów przeciwpowodziowych.
Blachownice o długości 12 i 24 metrów na budowie mostu przez Odrę.

Opis inwestycji

Nowy most nad Odrą powstaje w ramach budowy Wschodniej Obwodnicy Raciborza, stanowiącej odcinek Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i ułatwi połączenie z autostradą A1. Obiekt ma 8 przęseł i mierzy prawie 400 m długości.

Rozwiązania ULMA

Do realizacji przyczółków i filarów wykorzystano deskowanie ramowe PRIMO. Jako podparcie ustroju nośnego wykorzystano wieże podporowe T-60 o kombinacji przekroju 1 x 1,5 m i wysokości dochodzącej do 10 m. Deskowanie belek i płyty zostało zaprojektowane w systemie HMK, wykorzystano także rygle MK, belki drewniane VM i podpory pionujące E. Długość typowego segmentu deskowania wynosiła 2,7 m. Na placu budowy w szczytowym momencie realizacji pracowało 135 mb podparcia wieżowego i uniwersalnego deskowania do budowy mostów HMK.

W przęsłach 2-3 oraz 8-9 zlokalizowane były podwójne bramki nad wałami przeciwpowodziowymi. Konstrukcja wałów nie mogła zostać naruszona podczas budowy obiektu, dlatego też dopuszczone zostało oparcie profili na koronie wałów. W przęśle 2-3 kąt skosu wału w stosunku do osi obiektu wynosił 53 stopnie. Bramkę nad Odrą w przęśle 6-7 zaprojektowano wykorzystując blachownice TAC 1200 o długościach wynoszących  12 m i 24 m.