Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

System blachownic TAC-1200

System wykorzystywany przy budowie obiektów mostowych o niewielkim prześwicie pod płytą nośną ustroju, realizowanych nad przeszkodami o rozpiętościach do 24 m.
System wykorzystywany przy budowie obiektów mostowych o niewielkim prześwicie pod płytą nośną ustroju, realizowanych nad przeszkodami o rozpiętościach do 24 m.

System TAC 1200 stanowi uzupełnienie deskowań stosowanych przy budowie mostów metodą rusztowań stacjonarnych, gdzie wymagane jest przekroczenie przeszkody. Ze względu na niewielką wysokość system znajduje zastosowanie przy realizacjach obiektów mostowych o niewielkim prześwicie pod płytą nośną ustroju, gdzie nie może być zastosowana kratownica.

Blachownice TAC 1200 ustawiane są na układzie 4 siłowników hydraulicznych, które pozwalają na niwelację deskowania i jego późniejszy demontaż.

  • System zaprojektowany do przekraczania przeszkód o szerokościach do 24 m
  • Podstawowy element systemu to blachownice TAC o długości 12 m i przekroju skrzynkowym o wysokości 120 cm
  • System wyposażony w siłowniki ze sterowaniem elektrycznym o nośności 1000 kN
  • Możliwość realizacji obiektów o niewielkim prześwicie pod płytą nośną ustroju.
  • Możliwość opuszczania deskowania oraz jego niwelacji za pomocą siłowników hydraulicznych.
  • Możliwość wytaczania blachownic spod obiektu na systemowych rolkach.