Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózek przejezdny MK

System wózków przejezdnych wykorzystywanych do realizacji wsporników ustrojów nośnych mostów zespolonych lub obiektów częściowo sprefabrykowanych. Indywidualny projekt dla każdej realizacji. Rozwiązanie pozwala na utrzymanie krótkich cykli roboczych.
System wózków przejezdnych wykorzystywanych do realizacji wsporników ustrojów nośnych mostów zespolonych lub obiektów częściowo sprefabrykowanych. Indywidualny projekt dla każdej realizacji. Rozwiązanie pozwala na utrzymanie krótkich cykli roboczych.

Wózek przejezdny MK to uniwersalny i wydajny system deskowań służący głównie do budowy mostów zespolonych lub częściowo prefabrykowanych, w których zachodzi potrzeba wykonania betonowych wsporników płyty  pomostu (mostu).  

Podstawowe elementy wózka:

  • Konstrukcja główna przenosząca obciążenia podczas betonowania.
  • Stężenia przeciwdziałające obciążeniu wiatrem i zapobiegające ruchom poprzecznym.
  • Deskowanie do formowania elementów betonowych: ENKOFORM HMK
  • Konstrukcja wsparta jest na szynach prowadzących, które umożliwiają przetaczanie wózka wzdłuż obiektu.
  • Nośność i wymiary wózka uzależnione są od długości wspornika płyty  pomostu. Krótsze wsporniki wykonuje się przy użyciu wózków lżejszych, dłuższe – stosując urządzenie o większych wymiarach.
  • Elementy zabezpieczające i ciągi komunikacyjne, m.in. pomosty robocze, balustrady itp., zależnie od wymogów projeku.
 • Możliwość wykonywania odcinków 15-20 m w cyklach tygodniowych.
 • Bezpieczna obsługa z płyty mostowej.
 • Pierwomontaż elementów na podłożu.
 • Możliwość stosowania na konstrukcjach zespolonych.
 • Konstrukcja  wózka do kap nie zajmuje miejsca na górze płyty mostu, pozostawiając  wolną przestrzeń, co umożliwia bezkolizyjną realizację innych prac.