Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Most im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska

Realizacja płyty jezdnej ustroju zespolonego
Przeprawa mostowa składa się z trzech niezależnych nitek o długości 795 m.

Opis inwestycji

Przeprawa mostowa składa się z trzech niezależnych nitek o długości 795 m. Dwie z nich - o szerokości 13,36 m - przeznaczone są dla ruchu samochodowego, a trzecia - o szerokości 12,76 m - stanowi most tramwajowy wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Obiekt liczy dziesięć przęseł o rozpiętości od 45 do 160 m.

Rozwiązania ULMA

Firma ULMA dostarczyła deskowanie do budowy płyty zespolonej, przyczółków, filarów, wiaduktów i murów oporowych. Do budowy płyty mostu zastosowano wózki wykonane ze standardowych elementów systemu MK. Konstrukcja wózków składała się z trzech części: kratownic nośnych, skrzydełek oraz deskowania wewnętrznego do wykonania części środkowej płyty jezdnej. Rozwiązanie to stanowi tańszą alternatywę dla gotowych konstrukcji spawanych, wykonywanych pod konkretny projekt.

W celu przyspieszenia tempa prac zwiększono ilość wózków z 8 do 12. Każdy z wózków miał długośc 25 m. Betonowanie rozpoczynano od środkowej części przęsła za pomocą ustawianych razem dwóch wózków, a następnie stopniowo rozsuwano wózki w kierunku przeciwległych filarów. Wózki przesuwano do nowej lokalizacji po specjalnie przygotowanych szynach.

Elementy systemu MK składano ręcznie w większe układy, a następnie przenoszono dźwigiem na docelowe miejsce montażu.