Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieża podporowa T-500

Ciężka wieża podporowa wykorzystywana głównie przy realizacji wysokich mostów i wiaduktów. Konstrukcja modułowa, prosty i bezpieczny montaż na budowie, łatwy transport.
Ciężka wieża podporowa wykorzystywana głównie przy realizacji wysokich mostów i wiaduktów. Konstrukcja modułowa, prosty i bezpieczny montaż na budowie, łatwy transport.

Wieże T-500 zostały zaprojektowane do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, pojawiających się przede wszystkim podczas realizacji obiektów inżynieryjnych. System znajduje zastosowanie głównie podczas wykonywania podparć portalowych na budowach wysokich mostów i wiaduktów.

Wieże również wykorzystywane są w miejscach, gdzie nie można zastosować pełnego podparcia ze względu na ukształtowanie terenu. System jest optymalnym rozwiązaniem dla konstrukcji wieloprzęsłowych o znacznych rozpiętościach.

 • Budowa wieży oparta jest na trzech podstawowych segmentach:
  • Podstawie, zaprojektowanej z zespołu kształtowników, na których oparte są słupy konstrukcji.
  • Trzonu, konstrukcji składającej się łączonych na śruby modułów, ustawianych na sobie w celu uzyskania wymaganej wysokości.
  • Głowicy, zbudowanej z trzpieni oraz belek oczepowych, których zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążeń na konstrukcję wieży.
 • Dostępne wymiary przekrojów: 2 x 2 m i 2 x 3 m.

WSPORNIK WYSOKONOŚNY MT

Element kotwiony do podpory pośredniej obiektu inżynieryjnego, pozwalający uniknąć stosowania konstrukcji wsporczych opieranych bezpośrednio na gruncie. Wsporniki znajdują zastosowanie przede wszystkim podczas realizacji bardzo wysokich filarów stawianych w strefach, gdzie oparcie podarcia na gruncie jest niemożliwie ze względu na nieodpowiednie warunki gruntowe, bądź ukształtowanie terenu. Element sprawdza się jako uzupełnienie układów portalowych.

 • Duża nośność wież pozwala ograniczyć liczbę wymaganych podpór pod deskowaniem ustroju nośnego obiektu.
 • Prosty i bezpieczny montaż na budowie.
 • Wieże można rozłożyć na pojedyncze, niewielkie elementy, co znacznie ułatwia transport i składowanie.
 • Demontaż deskowania za pomocą klinów bądź słupków głowicowych.
 • Budowa systemu pozwala na precyzyjne dopasowanie wysokości wieży.
 • Możliwość konstruowania pojedynczych wież bądź przestrzennych układów wieżowych.
 • Ograniczenie ilości stosowanego sprzętu poprzez zastosowanie odpowiednich stężeń.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie podestów do montażu modułów, barierek oraz drabin z zabezpieczeniami.
WSPORNIK WYSOKONOŚNY MT
 • Pozwala ograniczyć ilość potrzebnych do wykonania podparcia elementów wieżowych.
 • Nie wymaga wykonywania dodatkowych, wielkowymiarowych otworów na powierzchniach podpór pośrednich.
 • Wykorzystuje identyczne elementy do rozdeskowania, jakie stosowane są w wieżach o wysokiej nośności.