Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt Antzuola, Hiszpania

Modułowa budowa systemów sprawiła, że dopasowały się one do każdej geometrii.
Wiadukt Antzuola to jeden z wielu obiektów wchodzących w skład korytarza kolejowego w Kraju Basków w Hiszpanii.

Opis inwestycji

Wiadukt Antzuola to jeden z obiektów w osi korytarza szybkiej kolei Kraju Basków, który powstawał w wymagających warunkach terenowych, według napiętego harmonogramu prac.

Rozwiązania ULMA

Z uwagi na to, iż projekt nie pozwalał na realizację z zastosowaniem metody nasuwania podłużnego, ULMA zaproponowała zestaw podpór T-500 oraz dźwigarów kratowych H-33, na których ułożone zostało deskowanie ENKOFORM H-120. Rozwiązanie to pozwoliło na przenoszenie dużych obciążeń na wysokościach powyżej 30 m i w przęsłach liczących do 70 m między podporami. Dzięki projektowi deskowań i podparć, który zakładał ponowne wykorzystanie tych samych zestawów na kolejnych wykonywanych odcinkach, możliwa była realizacja całej inwestycji przy użyciu od początku tego samego sprzętu - 2 400 ton wież podporowych, deskowań oraz kratownic. Zoptymalizowano także proces rozdeskowywania, wykorzystując wciągniki elektryczne, które umożliwiały opuszczanie elementów szalunku. Obszar prac, ze względu na położenie w miejscu o dużym natężeniu ruchu i trudne warunki terenowe, zabezpieczono bramkami przejazdowymi z elementów systemu BRIO.