Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózek betonowania nawisowego CVS

System wykorzystywany przy realizacjach mostów o dużych rozpiętościach przęseł, gdzie występują wysokie filary bądź nie ma możliwości oparcia deskowania na podłożu.
System wykorzystywany przy realizacjach mostów o dużych rozpiętościach przęseł, gdzie występują wysokie filary bądź nie ma możliwości oparcia deskowania na podłożu.

Wózek CVS służy do budowy ustroju nośnego obiektów mostowych metodą nawisową. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla wykonania ustroju mostów  o dużych rozpiętościach, jeżeli podparcie konstrukcji wsporczej na gruncie jest utrudnione przez warunki terenowe.

System cechuje ogromna uniwersalność, dzięki której można go dostosować  do każdego kształtu i rozmiaru segmentów oraz niewielka masa, co pozwala zoptymalizować procesy przemieszczania (żuraw montażowy, przestawianie deskowań itp.).

 • Optymalne rozwiązanie do budowy przepraw o rozpiętości przęsła do 200 m. Pozwala skutecznie przekraczać przeszkody w postaci cieków, dróg lub linii  kolejowych itp.
 • Zalecane w sytuacji, gdy wysokość filaru przekracza 50 m.
 • Pełne bezpieczeństwo: 
  • Pierwomontaż podzespołów na gruncie.
  • Operacje procesu budowlanego realizowane na niewielkiej powierzchni płyty pomostu, co daje np. możliwość zachowania ciągłości ruchu drogowego poniżej.
  • Pomosty robocze i komunikacyjne umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się w obrębie stref roboczych.
  • Kompletne zabezpieczenie pod spodem konstrukcji przed upadkiem przedmiotów z wózka.
 • Uniwersalny system o wysokiej wydajności. Duża nośność konstrukcji i możliwość realizacji ustrojów o zróżnicowanym przekroju.
 • Bazuje na systemie MK, co pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania obejmujące konstrukcję nośną wózka i deskowanie przy wykorzystaniu niewielkiej liczby elementów katalogowych.  W efekcie umożliwia redukcję kosztów inwestycji wymagającej indywidualnych rozwiązań.
 • Konstrukcja nośna wózka i deskowanie dobierane są optymalnie dla każdej inwestycji.
 • Układ hydrauliczny do poziomowania i przetaczania wózka ogranicza nakłady robocizny i czas realizacji inwestycji.