Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Obiekt ES-60 w ciągu drogi ekspresowej S6, Milwino, Polska

Cztery wózki nawisowe CVS pozwoliły na przeprowadzenie obiektu nad głęboką doliną.
Estakada ze względu na trudne warunki terenowe realizowana jest w technologii betonowania nawisowego.

Opis inwestycji

Estakada stanowi część odcinka trasy S6 Słupsk – Gdańsk, który ma poprawić płynność ruchu między miastami, stanowiąc tym samym odciążenie dla lokalnych dróg. Nowy obiekt, składający się z dwóch jezdni, każda o długości całkowitej 186,8 m, pozwoli na przeprowadzenie odcinka drogi nad głęboką doliną.

Rozwiązania ULMA

Ustrój nośny obiektu w części nawisowej wykonano z wykorzystaniem 4 wózków betonowania nawisowego CVS. Najpierw wykonana została konstrukcja jezdni lewej (węższej), następnie wózki przełożono na jezdnię prawą (szerszą). Wózki zostały zaprojektowane tak, by po przełożeniu wymagały jak najmniej modyfikacji. Ze względu na wzajemne przesunięcie osi podpór obu jezdni w kierunku podłużnym projekt wózka zakładał także ominięcie żurawia wieżowego oraz uzupełnienie wózka i deskowania po przejechaniu pierwszego segmentu.

Siłowniki do poziomowania, podnoszenia oraz przesuwania wózka były obsługiwane przez pompę hydrauliczną FPT. Wózek pozwolił na realizację jednego segmentu w czasie 7 dni. Deskowania na każdym etapie prac były zabezpieczone systemem tymczasowych zabezpieczeń krawędzi stropów MBP.

Ciekawy aspekt realizacji stanowiło podciągnięcie konstrukcji podłogi na docelową wysokość. Z uwagi na znaczną różnicę w poziomach po raz pierwszy w Polsce do podciągania podłogi ULMA zastosowała hydrauliczny system podnoszenia z wykorzystaniem ściągów DW26.

Do realizacji obiektu wykorzystano także inne systemy z oferty firmy ULMA, m.in. system MK, deskowanie ścienne ORMA czy rusztowanie BRIO.