Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Obiekt M2 w ciągu obwodnicy Płocka, Polska

Indywidualnie zaprojektowane rozwiązania z użyciem kratownic MK i blachownic TAC-1200.

Opis inwestycji

Obiekt M2 powstał w ciągu północno - zachodniej obwodnicy Płocka, na odcinku IA, między ulicami Bielską i Długą. Jest to obiekt monolityczny-sprężany, dwubelkowy o szerokość 13,8 m i długość 113,0 m. Inwestycja ta ma znacząco usprawnić ruch samochodowy w mieście. Generalnym wykonawcą tego obiektu była firma Porr Polska, a ULMA dostarczyła rozwiązania z zakresu deskowań i rusztowań.

Rozwiązania ULMA

Deskowanie ustroju nośnego w postaci rygli stalowych MK, belek drewnianych VM oraz odpowiednich łączników w przęśle 1-2 ustawione jest na balchownicach TAC-1200 o przekroju skrzynkowym 1,2 x1,2 m i rozpiętości 21,0 m podpartych poprzez przekładki z kształtowników stalowych na wieżach TS-40. Rozpiętość blachownic 21,0m została uzyskana poprzez łączenie 12-metrowych i 9-metrowych blachownic. Rozwiązanie to umożliwiło wykonanie przeprawy przez rzekę Brzeźnicę. W przęsłach 2-3 i 3-4 deskowanie ustroju nośnego oparte jest bezpośrednio na wieżach T-60. Deskowanie ustroju nośnego w przęśle 4-5 ustawione jest na kratownicach MK o rozpiętości 20,63m podpartych poprzez przekładki z kształtowników stalowych na wieżach MK-360. Rozwiązanie to zostało zaproponowane z uwagi na trudne warunki terenowe (strome skarpy) i małą wysokość w świetle między fundamentem podpory P1 a spodem ustroju.