Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kratownica MK

System uniwersalnych kratownic do realizacji obiektów o dużych rozpiętościach przęseł. Kratownice znajdują zastosowanie głównie w budownictwie inżynieryjnym oraz niemieszkaniowym. Modułowa konstrukcja oparta na systemie MK pozwala na szeroki zakres konfiguracji.
System uniwersalnych kratownic do realizacji obiektów o dużych rozpiętościach przęseł. Kratownice znajdują zastosowanie głównie w budownictwie inżynieryjnym oraz niemieszkaniowym. Modułowa konstrukcja oparta na systemie MK pozwala na szeroki zakres konfiguracji.

Kratownica MK umożliwia przenoszenie znacznych obciążeń występujących w budowlach o dużej rozpiętości przęseł. Stanowi podparcie dla konstrukcji deskowania płyt betonowych wykonywanych przy użyciu takich systemów jak ENKOFORM HMK i ENKOFLEX. Kratownicę charakteryzuje duża uniwersalność, która umożliwia tworzenie w miarę potrzeb różnorodnych układów konstrukcyjnych.  Znajduje zastosowanie w budownictwie inżynieryjnym i  niemieszkaniowym.

Elementy systemu:

  • Podstawowy układ konstrukcji stanowią dwie  połączone kratownice. Każda z nich zbudowana jest z rygli blach węzłowych MK oraz stężeń łączących kratownice. Wykorzystując różne długości rygli można tworzyć kratownice o różnej nośności.
  • Do połączenia dwóch kratownic służą stężenia poziome i ukośne. Powstała w ten sposób struktura cechuje się dużą wytrzymałością i znajduje zastosowanie m.in. jako kratownica MK w układach podparć ramowych, kratownicach łukowych, przeprawach pieszych oraz jako konstrukcja do budowy nachylonych płyt wielkopowierzchniowych itp.
 • Możliwość wzmocnienia konstrukcji kratownicy w zależności od wymagań budowy.
 • Łatwy załadunek i prosty montaż pozwalają na optymalizację terminów realizacji.
 • Prosta w montażu konstrukcja.
 • Ciężar elementów systemu pozwalającay na montaż ręczny.
 • Modułowa konstrukcja umożliwiająca dostosowanie do wymogów projektowych.
 • Możliwość dopasowania systemu do geometrii obiektu. Prosta realizacja obiektów pochylonych w przekroju lub ze spadkiem wzdłuż osi środkowej.
 • Brak konieczności stosowania dodatkowych podpór pośrednich. Możliwość ustawiania kratownic na wieżach o dużych nośnościach (MK-360 i MK-150).
 • Uniwersalne zastosowanie. Możliwość pracy elementu jako belki swobodnie podpartej, belki wieloprzęsłowej lub belki wspornikowej.
 • Kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania prac.