Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieża kontroli lotów, Lotnisko Pyrzowice, Polska

Trzon wieży zrealizowany za pomocą systemu BMK i podestów KSP
Jest to najwyższy tego typu obiekt w Polsce

Opis inwestycji

W ramach przebudowy i modernizacji Międzynarodowego Portu Lotniczego W Pyrzowicach (Katowice) została wybudowana nowa wieża kontroli lotów. Jest to najwyższy tego typu obiekt w Polsce - jego wysokość całkowita wynosi 46 m, przy czym kontrolerzy pracują na wysokości 41 m. W ramach inwestycji powstał także dwukondygnacyjny budynek administracyjny. Generalnym wykonawcą obiektu była firma Budimex, a ULMA Construccion Polska S.A. dostarczyła indywidualnie zaprojektowane systemy deskowań i rusztowań na tę budowę.

Rozwiązania ULMA

Układ konstrukcyjny wieży stanowi trzon żelbetowy o wymiarach 4,40 x 13,34 m i wysokości 40,95 m. Utwierdzeniem trzonu jest płyta fundamentowa, natomiast w jego górnej części na wspornikach poziomych oparto stropy zasadniczej części wieży. Słupy odchylone o 82° służą do podparcia stalowej konstrukcji dachu oraz mocowania aluminiowej ściany słupowo - ryglowej. 

Podczas  wykonywania ścian i słupów doskonale sprawdził się system PRIMO, natomiast przy budowie trzonu - system BMK wraz z podestami KSP. Zgodnie z założeniami wykonywano 2-3 przestawienia na trzonie za pomocą konsol BMK, po to aby wyprzedzić prace związane z wykonywaniem ścian i stropów budynku techniczno-administracyjnego. Deskowanie było za każdym razem demontowane, transportowane na wyższy poziom, a następnie przekładane na wcześniej przygotowane zakotwienia. Łączna ilość przestawień z udziałem BMK na trzonie wyniosła 7. Ostatni – 7 takt był niższy  ze względu na konieczność osadzenia w wykonywanej ścianie zakotwień służących do podwieszenia kratownic. Zadaniem kratownic było przenoszenie obciążeń od belek sprężanych, stropu wraz z belką obwodową oraz ściany zewnętrznej. Zakotwiono je na dwóch poziomach (+28,075 i 28,585) tak, aby możliwe było prowadzenie prac z jednego poziomu. By zapewnić ciągłą komunikację dookoła trzonu, system kratownic uzupełniono konsolami BMK. Komunikacja pionowa na docelowy poziom roboczy odbywała się za pomocą schodni, sukcesywnie rozbudowywanej w miarę postępu prac. Od strony płyty lotniska, gdzie wysunięcie stropu poza obrys trzonu było największe zastosowano kształtowniki stalowe (kombinacja belek HEB 450, DIPE 450 oraz belek oczepowych 320). Ich zadaniem było przeniesienie obciążeń bezpośrednio na węzły kratownic. Kratownice dostarczone na budowę były uprzednio skręcone, a na placu budowy odbywał się ich dalszy montaż w tandemy i niezbędny osprzęt.