Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózek MK do tuneli wykonywanych metodą odkrywkową

Wysokowydajny wózek na wynajem z możliwością przetaczania ręcznego bądź za pomocą układu hydraulicznego. Prosta obsługa pozwala na utrzymanie szybkiego tempa prac na budowie.
Wysokowydajny wózek na wynajem z możliwością przetaczania ręcznego bądź za pomocą układu hydraulicznego. Prosta obsługa pozwala na utrzymanie szybkiego tempa prac na budowie.

Wózek do budowy tuneli to deskowanie przejezdne do realizacji obiektów podziemnych metodą odkrywkową, które składa się z konstrukcji nośnej i deskowania kształtującego sklepienie tunelu.

Podobnie jak w przypadku wózka do budowy tuneli metodą górniczą, tu także wykorzystuje się System MK, gwarantujący konstrukcji dużą uniwersalność i wysoką nośność,  przy jednoczesnym zapewnieniu  dużej mobilności,  odpowiedniej do zaplanowanych etapów realizacji.

Wózek wyposażony jest w pomosty robocze z obarierowaniem, schodnie i inne elementy  zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

  • Możliwość realizacji sklepień o promieniach do 15-20 m, zarówno przy wózkach do metody odkrywkowej, jak i do budowy tuneli drążonych.
  • Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej dla wózków do metody odkrywkowej: 80 kN/m2.
  • Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej dla wózków do budowy tuneli drążonych: 60 kN/m2.
    • Wydajność. Budowa rozwiązania przy użyciu standardowych elementów do dzierżawy.
    • Konstrukcja wykonana na bazie systemu MK: te same elementy wykorzystuje się do różnorodnych zastosowań.
    • Szybkie tempo prowadzenia prac dzięki prostej obsłudze deskowania.
    • Niewielki ciężar: pierwomontaże bez konieczności stosowania żurawia.
    • Zintegrowane podesty robocze i zabezpieczenia.
    • Możliwość przestawiania wózka przy użyciu układu hydraulicznego.