Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Eñaut Eguidazu Aldalur

2021-05-06
Członek Rady Nadzorczej

Ur. w 1975 r.

Wykształcenie: W roku 1998 Pan Eñaut Eguidazu Aldalur ukończył DEUSTO Business School w San Sebastian, uzyskując tytuł licencjata w Zarządzaniu Biznesem i Administracji. Dodatkowo, w roku 2016 został absolwentem „PAD, School of Management – Uniwersytetu w Piurze (Peru) oraz IESE Business School w Nowym Jorku ”, kończąc program AMP (Advance Management Program).  

Doświadczenie zawodowe: Pan Eñaut Eguidazu Aldalur rozpoczął swoją karierę zawodową w 1999 roku w firmie Exact Software w Holandii, a następnie pełnił funkcję Menedżera ds. Rachunkowości na obszar Hiszpanii i Portugalii w centrali usług finansowych NCR´s EMEA w Amsterdamie.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur związany jest z Grupą ULMA od roku 2002. W latach 2002 -2006 pełnił funkcję Kontrolera w ULMA C y E S. Coop w Oñati, a w roku 2006 objął funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa w ULMA Construccion Polska S.A., którą pełnił do końca roku 2007. Pod koniec roku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu w ULMA Construction S.p.A we Włoszech, które zajmował do roku 2014. W latach 2014 - 2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego - Członka Zarządu w Ulma Encofrados Peru S.A. w Limie.  Niedawno został mianowany Dyrektorem Finansowym w Centrali ULMA C y E S. Coop w Onati (Hiszpania).

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.