Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Spółka

Rada Nadzorcza ULMA Construccion Polska S.A.

Aitor Ayastuy Ayastuy

Aitor Ayastuy Ayastuy

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Aitor Ayastuy Ayastuy

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1968 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Kraju Basków w Bilbao, zdobywając tytuł Magistra Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe: Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z grupą ULMA. W latach 1995-1997 pracował jako Kontroler w ULMA Agricola w Oñati a następnie (1997-2000) jako Kontroler w argentyńskim oddziale ULMA Construcción. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Filii w Argentynie a w kolejnych latach (2001-2004) był Menedżerem Regionalnym w ULMA Construccion w Oñati. W 2005 powierzono mu funkcję Dyrektora Generalnego ULMA Construccion Ameryka, którą pełnił do czerwca 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii.

Inne pełnione funkcje: W latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od lipca 2008 roku do chwili obecnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Aitor Ayastuy Ayastuy nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

CV
Iñaki Irizar Moyua

Iñaki Irizar Moyua

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Iñaki Irizar Moyua

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. w 1974 r.

Wykształcenie: W 1998 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra uzyskując tytuł Inżyniera Przemysłu, a w 2003 r. zdobył tytuł Magistra Metod Numerycznych w Inżynierii na Uniwersytecie Politechnicznym w Katalonii.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998-1999 pełnił funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju  w  IKERLAN Technology Research Centre. Od 1999 roku związany zawodowo z ULMA Construccion, gdzie pełnił kolejno funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju (1999-2005), Menedżera Produktu (2005-2008), a od 2013 r. Dyrektora Projektów Technicznych.

Iñaki Irizar Moyuanie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

CV
Michał Markowski

Michał Markowski

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Markowski

Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Ur. w 1984 r.

Wykształcenie: posiada tytuł Doktora w dziedzinie badań operacyjnych, tytuł Magistra w dziedzinie informatyki oraz Magistra Zarządzania Finansami na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe: Karierę zawodową rozpoczął w 2003 prowadząc własna działalność tworząc autorskie oprogramowanie do zarządzania szkołami. W latach 2007 – 2010 był odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego dla małych i średnich firm. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Deloitte Advisory na stanowisku Senior Associate prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. Od roku 2012 pełnił funkcję Głównego Ekonomisty i doradcy w Ministerstwie Skarbu Państwa, kiedy to doradzał Ministrowi m.in. przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego oraz tworzył Program Inwestycje Polskie. Od roku 2014 do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Posiada międzynarodową kwalifikacje z zakresu rachunkowości i finansów - ACCA.

Inne pełnione funkcje: W latach 2013-2014 w  PLL LOT S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej i był członkiem komisji restrukturyzacji, strategii i audytu. Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w Ventures & Partners, świadczącej usługi doradcze na rynku kapitałowym w procesach fuzji i przejęć oraz IPO oraz Członka Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w Krajowej Izbie Rozliczeniowej Giełd i Towarów. Od 2012 roku jest też Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Inwestycyjnego w Polskich Inwestycjach Rozwojowych.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Pan Michał Markowski spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).


CV
Eñaut Eguidazu Aldalur

Eñaut Eguidazu Aldalur

Członek Rady Nadzorczej

Eñaut Eguidazu Aldalur

Członek Rady Nadzorczej

Ur. w 1975 r.

Wykształcenie: W roku 1998 Pan Eñaut Eguidazu Aldalur ukończył DEUSTO Business School w San Sebastian, uzyskując tytuł licencjata w Zarządzaniu Biznesem i Administracji. Dodatkowo, w roku 2016 został absolwentem „PAD, School of Management – Uniwersytetu w Piurze (Peru) oraz IESE Business School w Nowym Jorku ”, kończąc program AMP (Advance Management Program).  

Doświadczenie zawodowe: Pan Eñaut Eguidazu Aldalur rozpoczął swoją karierę zawodową w 1999 roku w firmie Exact Software w Holandii, a następnie pełnił funkcję Menedżera ds. Rachunkowości na obszar Hiszpanii i Portugalii w centrali usług finansowych NCR´s EMEA w Amsterdamie.

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur związany jest z Grupą ULMA od roku 2002. W latach 2002 -2006 pełnił funkcję Kontrolera w ULMA C y E S. Coop w Oñati, a w roku 2006 objął funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa w ULMA Construccion Polska S.A., którą pełnił do końca roku 2007. Pod koniec roku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego - Członka Zarządu w ULMA Construction S.p.A we Włoszech, które zajmował do roku 2014. W latach 2014 - 2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego - Członka Zarządu w Ulma Encofrados Peru S.A. w Limie.  Niedawno został mianowany Dyrektorem Finansowym w Centrali ULMA C y E S. Coop w Onati (Hiszpania).

Pan Eñaut Eguidazu Aldalur nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

CV
Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1964 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Kraju Basków oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kraju Basków w Ońati.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1990-1996 pracował jako Kontroler Finansowy w ramach grupy ULMA CyE, S. Coop. W roku 1996 mianowany prezesem Spółdzielni ULMA Hormigón Polimero, S. Coop., którą pełnił do 2004 r. Od 1996 roku zatrudniony również na stanowisku Dyrektora Finansowego ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

CV

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A.

Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta

Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta

Prezes Zarządu

Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta

Prezes Zarządu

Ur. w 1969 r.

Wykształcenie: Certyfikowany Księgowy, posiada dyplom Master in Business Management  oraz  Master of Business Administration

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. jako Kontroler Finansowy w ULMA C y E, S. Coop. W latach 2002 - 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ULMA Argentyna. W roku 2006 oddelegowany do firmy ULMA Brasil, gdzie powierzono mu funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie w 2007 roku - Dyrektora Generalnego tej firmy. W 2008 roku pan Rodolfo Muñiz został mianowany Dyrektorem Zarządzającym na obszarze Ameryki Łacińskiej, a w roku 2011 objął funkcję Dyrektora Zarządzającego krajów Mercosur.

Rodolfo Carlos Muñiz nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, członkiem organu w innej konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

CV
Marek Czupryński

Marek Czupryński

Członek Zarządu

Marek Czupryński

Członek Zarządu

Ur. w 1977 r.

Wykształcenie:  w roku 2001 został absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera, a w roku 2007 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe: w latach 2000-2002 pracował w biurze projektowym BWL-Projekt, następnie podjął pracę jako inżynier budowy, a zdobyte doświadczenie potwierdził uzyskaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Z końcem roku 2002 rozpoczął pracę na stanowisku projektanta w BAUMA S.A. Od 2003 roku rozwijał swoje umiejętności w pionie handlowym, aby dwa lata później zostać Menedżerem Filii Warszawa już w ULMA Construccion Polska S.A., a następnie w 2008 roku Dyrektorem Regionu Wschód. Od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Logistyki. Z początkiem roku 2021 objął  stanowisko Dyrektora Naczelnego i odpowiada za działalność operacyjną na rynku polskim.

Nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organy jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

CV
Krzysztof Orzełowski

Krzysztof Orzełowski

Członek Zarządu

Krzysztof Orzełowski

Członek Zarządu

Ur. w 1959 r.

Wykształcenie: Magister inżynier budownictwa; absolwent Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Hydrobudowa-6, Inter-Tecon, ABECO oraz PPUH Merc. W 1992 roku został Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju w firmie BAUMA Sp. z o.o. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BAUMA System S.A., a w latach 2007-2011 - Członka Zarządu ULMA System S.A. Od 1999 roku pełni funkcję członka Zarządu i Dyrektora Technicznego ULMA Construccion Polska S.A., a od 2010 r. Dyrektora ds. Budownictwa Inżynieryjnego.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

CV
Andrzej Sterczyński

Andrzej Sterczyński

Członek Zarządu

Andrzej Sterczyński

Członek Zarządu

Ur. w 1972 r.

Wykształcenie: Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania i Marketingu). Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów i księgowości oraz zarządzania kapitałem ludzkim (w tym w ramach programu organizowanego przez The Chartered Institute of Management Accountants).

Doświadczenie zawodowe: W latach 1996-2001 pracował jako  Księgowy ds. Rachunkowości Zarządczej w spółkach koncernu Unilever Polska S.A., a w latach 2001-2003 jako Starszy Audytor Wewnętrzny w zespole Corporate Audit-Unilever w Hamburgu (2001-2003). Następnie pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu w Budimex S.A. (2003-2007). W latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Zarządu ULMA System S.A.

W październiku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. którą pełni do dzisiaj.

Andrzej Sterczyński prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

CV
Ander Ollo Odriozola

Ander Ollo Odriozola

Członek Zarządu

Ander Ollo Odriozola

Członek Zarządu

Ur. w 1968 r.

Wykształcenie: W 1994 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Nawarra, a w 2004 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (MONE).

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął jako technik kontroli jakości w firmie PLASNOR, a następnie przez 7 lat odpowiadał za kontrolę jakości w firmie ULMA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w ULMA Construcción.

W latach 2005-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2005 do marca 2015 roku - Członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Ander Ollo Odriozola nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

CV