Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Grupa Kapitałowa

Krótki opis Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty:

1. ULMA Construccion Polska S.A.

podmiot dominujący Grupy Kapitałowej pełniący rolę zarządczo-administracyjną dla całej Grupy oraz odpowiedzialny za działania handlowe w zakresie produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową na rynku krajowym oraz na wybranych rynkach zagranicznych,

2. ULMA Opałubka Ukraina sp. z o.o.

spółka zależna (100% udziałów) odpowiedzialna za działania handlowe w zakresie produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową na rynku ukraińskim,

3. ULMA Opałubka Kazachstan sp. z o.o.

spółka zależna (100% udziałów)odpowiedzialna za działania handlowe w zakresie produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową na rynku kazachskim.

4. ULMA Construccion Baltic sp. z o.o.

spółka zależna (100% udziałów) odpowiedzialna za działania handlowe w zakresie produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).

5. ULMA Cofraje S.R.L

spółka stowarzyszona (30% udziałów) odpowiedzialna za działania handlowe w zakresie produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową na rynku rumuńskim.