Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Marek Czupryński

2021-02-10
Członek Zarządu

Ur. w 1977 r.

Wykształcenie:  w roku 2001 został absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera, a w roku 2007 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe: w latach 2000-2002 pracował w biurze projektowym BWL-Projekt, następnie podjął pracę jako inżynier budowy, a zdobyte doświadczenie potwierdził uzyskaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Z końcem roku 2002 rozpoczął pracę na stanowisku projektanta w BAUMA S.A. Od 2003 roku rozwijał swoje umiejętności w pionie handlowym, aby dwa lata później zostać Menedżerem Filii Warszawa już w ULMA Construccion Polska S.A., a następnie w 2008 roku Dyrektorem Regionu Wschód. Od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Logistyki. Z początkiem roku 2021 objął  stanowisko Dyrektora Naczelnego i odpowiada za działalność operacyjną na rynku polskim.

Nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organy jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.