Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Magdalena Prędota

2024-03-01
Członek Zarządu

Ur. W 1982 r.

Wykształcenie: w roku 2007 została absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego zdobywając tytuł magistra oraz Master of Arts. Ukończyła również studia podyplomowe z Kontrolingu (2013 rok) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2019 rok). Od 2019 roku posiada prestiżowy tytuł Chartered Financial Analyst Institute (CFA), a od 2023 roku FCMA oraz CGMA nadane przez Chartered Institute of Management Accountants.

Doświadczenie zawodowe: Pierwszą pracę rozpoczęła w 2006 roku w firmie Budimex S.A., gdzie zdobywała doświadczenie w dziale finansowym na projekcie budowy Terminala II, a następnie w Dziale Zarządzania Ryzykiem. W 2013 roku kontynuowała pracę w sektorze budowlanym dołączając do zespołu spółki Aldesa Polska Services Sp. z o.o., w której od 2014 roku pełniła funkcję Kierownika, a od 2017 roku Dyrektora Finansowego. Pod koniec 2019 roku objęła stanowisko Dyrektora Korporacyjnego i odpowiedzialność za funkcjonowanie działów wsparcia, m.in. działu finansowego, zasobów ludzkich i prawnego.

Magdalena Prędota nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organy jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.