Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Krzysztof Orzełowski

2015-01-19
Członek Zarządu

Ur. w 1959 r.

Wykształcenie: Magister inżynier budownictwa; absolwent Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Hydrobudowa-6, Inter-Tecon, ABECO oraz PPUH Merc. W 1992 roku został Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju w firmie BAUMA Sp. z o.o. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BAUMA System S.A., a w latach 2007-2011 - Członka Zarządu ULMA System S.A. Od 1999 roku pełni funkcję członka Zarządu i Dyrektora Technicznego ULMA Construccion Polska S.A., a od 2010 r. Dyrektora ds. Budownictwa Inżynieryjnego.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.