Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Iñaki Irizar Moyua

2015-01-19
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. w 1974 r.

Wykształcenie: W 1998 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra uzyskując tytuł Inżyniera Przemysłu, a w 2003 r. zdobył tytuł Magistra Metod Numerycznych w Inżynierii na Uniwersytecie Politechnicznym w Katalonii.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1998-1999 pełnił funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju  w  IKERLAN Technology Research Centre. Od 1999 roku związany zawodowo z ULMA Construccion, gdzie pełnił kolejno funkcję Inżyniera ds. Badań i Rozwoju (1999-2005), Menedżera Produktu (2005-2008), a od 2013 r. Dyrektora Projektów Technicznych.

Iñaki Irizar Moyuanie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.