Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Aitor Ayastuy Ayastuy

2015-01-16
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1968 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Kraju Basków w Bilbao, zdobywając tytuł Magistra Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zawodowe: Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z grupą ULMA. W latach 1995-1997 pracował jako Kontroler w ULMA Agricola w Oñati a następnie (1997-2000) jako Kontroler w argentyńskim oddziale ULMA Construcción. W latach 2000-2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Filii w Argentynie a w kolejnych latach (2001-2004) był Menedżerem Regionalnym w ULMA Construccion w Oñati. W 2005 powierzono mu funkcję Dyrektora Generalnego ULMA Construccion Ameryka, którą pełnił do czerwca 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Generalnego ULMA C y E, S. Coop. w Hiszpanii.

Inne pełnione funkcje: W latach 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od lipca 2008 roku do chwili obecnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Aitor Ayastuy Ayastuy nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.