Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Stadion Narodowy w Brasilii, Brazylia

Wysoka wydajność przy największych wyzwaniach budowlanych
Obiekt sportowy znany pod nazwą Mané Garrincha będzie jednym z głównych stadionów Mundialu 2014.

Opis inwestycji

Obiekt sportowy znany pod nazwą Mané Garrincha będzie jednym z głównych stadionów Mundialu 2014. Obiekt zbudowany w miejscu starego, rozebranego już stadionu, pomieści przeszło 71 000 widzów na powierzchni 188 000 m2.

Największymi wyzwaniami, jakie stanęły przed wykonawcą, były: dostawa 5000 ton sprzętu, ograniczona liczba pracowników, krótki termin realizacji oraz wysokie wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

Rozwiązania ULMA

Elementami wyróżniającymi projekt są 288 słupy o wysokości 46 m ustawione na obwodzie stadionu, które stanowią podparcie dla ściskanego pierścienia obwodowego. Okrągłe słupy o średnicy 1,20 – 1,50 m realizowano z zastosowaniem deskowania CLR w podziale na 4-metrowe takty.
Bezpieczeństwo prac na wysokości zapewniały podesty robocze z elementów systemu BRIO.

Firma ULMA dostarczyła specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do realizacji ściskanego pierścienia o znacznych wymiarach. Oparty na obwodowych słupach pierścień ma 22 m szerokości i realizowany był na wysokości 46 m.  Zaprojektowane na bazie systemu MK deskowanie do wykonania konstrukcji pierścienia, osadzono na wspornikach mocowanych do 288 słupów. Rozwiązanie pozwoliło na ograniczenie ilości zastosowanych rusztowań, co przyspieszyło tempo wykonywanych prac. Belki trybun na wysokości 12 m wykonano przy użyciu systemu MK podpartego przez system BRIO.

Fundamenty składające się z powtarzalnych wielkogabarytowych bloków realizowano przy użyciu lekkiego deskowania COMAIN.

Lekkie podpory aluminiowe ALUPROP znalazły zastosowanie podczas wykonywania stropów oraz podwieszanych belek. Wieże BRIO i podpory ALUPROP przestawiano za pomocą wózka VR na kolejne stanowiska betonowania bez ich demontażu, co pozwoliło na utrzymanie odpowiedniego
tempa prac.

Przez cały czas realizacji obiektu ULMA służyła doradztwem technicznym oraz dbała o terminowość dostaw elementów.