Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wózek do budowy tuneli metodą odkrywkową

Przejezdna konstrukcja do budowy tuneli. Składa się z elementów nośnych wózka oraz deskowania sklepienia.

Wydajne i uniwersalne systemy deskowań ULMA do realizacji tuneli.

Zapytaj o ofertę