Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Oczyszczalnia ścieków „Janówek” we Wrocławiu, Polska

Specjalne rozwiązania dla ścian radialnych, lejów i kopuł
Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek"zapewniła możliwość oczyszczenia w ciągu doby około 140 000 m³ ścieków.

Opis inwestycji

Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków "Janówek" wraz z pompownią Stary Port pozwoli na podwojenie wydajności zakładu i zapewni możliwość oczyszczenia w ciągu doby około 140.000 m3 ścieków z całej aglomeracji wrocławskiej i kilku sąsiednich gmin. Inwestorem jest MPWiK we Wrocławiu a generalnym wykonawcą konsorcjum firm BUDIMEX DROMEX S.A. oraz CADAGUA S.A. Wartość kontraktu wynosi blisko 337 mln PLN.

Rozwiązania ULMA

ULMA dostarczyła deskowania do wykonania ok. 20 głównych obiektów żelbetowych oraz ok. 20 pomocniczych, wśród których znalazły się m.in.

  • zagęszczacze o średnicy  D=18,00 m i H=4,50 m,
  • osadniki wtórne o średnicy48,00 mi wysokości =6,20 m,
  • bloki biologiczne o powierzchni zabudowy ok. 26 000 m2,
  • zbiorniki WKFz o średnicy=19,60 m, H=37,10 m,
  • pompownia,
  • budynki obsługi technicznej.

Szczególnie duże wyzwanie technologiczne stanowiły zbiorniki Wydzielonych Komór Fermentacji zamkniętej (WZFz), składające się z trzech elementów:

  • leja dolnego o nachyleniu tworzących 45 stopni i wysokości8,60 m,
  • ścian radialnych o D=19,60 m i wysokości19,75 m,
  • kopuły o nachyleniu tworzących 45 stopni i wysokości8,75 m.

Większość zbudowanych zbiorników posiada zarówno lej dolny jak i kopułę o nachyleniu tworzących od 15 do 35 stopni, co umożliwiało łatwy dobór technologii wykonania. Natomiast w tym przypadku zbiorniki wymagały opracowania specjalnej technologii deskowań ściśle dostosowanej do ich gabarytów oraz funkcji, jaką mają spełniać. Do realizacji wszystkich zaplanowanych obiektów wykorzystano ok. 43.000 m3 mieszanki betonowej.