Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Północna obwodnica Rzeszowa z mostem na Wisłoku, Polska

Imponujący pylon mostu wybudowany przy użyciu deskowań dźwigarkowych ENKOFORM, systemu samowznoszącego ATR oraz kratownic MK.
Dominującym elementem wartej ponad 180 mln złotych inwestycji jest pylon mostu, którego wysokość wynosi 108,5 m.

Opis inwestycji

W lipcu 2014 roku ruszyły prace przy budowie największej w ostatnich latach rzeszowskiej inwestycji. Nowy, podwieszony most nad Wisłokiem oraz sąsiadującym z rzeką zbiornikiem bezpieczeństwa Elektrociepłowni Rzeszów stanowi część północnej obwodnicy miasta łączącej ulicę Załęską z ulicą Lubelską. Droga o długości około 1,8 km odciążyła centrum miasta od ruchu tranzytowego na kierunku wschód – zachód. Sama przeprawa, licząca ponad 480 m, jest najdłuższym tego typu obiektem na Podkarpaciu.

Dominującym elementem wartej ponad 180 mln złotych inwestycji jest pylon mostu, którego wysokość wynosi 108,5 m. W Polsce wyższy jest tylko pylon Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu o wysokości 122 m. Pylon wykonany został w 26 etapach betonowania: etap 1-14 (wykonanie dwóch nóg pylonu), etap 15-17 (część zwornikowa), etap 18-26 (wykonanie pylonu w strefie zakotwienia want).

Rozwiązania ULMA

Generalnym wykonawcą była firma Bilfinger Infrastructure S.A. a dostawcą systemów deskowań - ULMA Construccion Polska S.A. Do wykonania żelbetowych starterów pylonu w kształcie litery „T” i wysokości ponad 14,5 m zostało użyte deskowanie dźwigarkowe ENKOFORM, wyposażone na całym obwodzie szalunku w 4 poziomy podestów roboczych z komunikacją pionową. Do realizacji nóg pylonu o przekroju skrzynkowym (5,75 x 4,75 m, grubość ścian 0,80 m) ULMA dostarczyła kompletny system samowznoszący ATR. Ze względu na skomplikowaną geometrię obiektu zaprojektowano podesty robocze składające się z kratownic MK, które stworzyły pierścienie okalające nogi pylonu. Zawieszona na czterech wspornikach konstrukcja zapewniała przestrzeń do pracy i jednocześnie podtrzymywała zamontowane na wózkach ATR deskowania o wysokości 4,8 m. Ściany słupów, podobnie jak startery, wykonywane były za pomocą deskowania dźwigarkowego ENKOFORM. Konstrukcję kratową jednej nogi o wadze ponad 30 ton podnoszono za pomocą 4 siłowników hydraulicznych. Ich redukcja oraz mniejsza ilość punktów zakotwienia pozwoliły zredukować czas wykonywania jednego etapu z 7 do 3 dni. Zastosowany w trakcie realizacji obiektu system ATR umożliwiał również pracę podczas niekorzystnych warunków pogodowych, tj. wznoszenia konstrukcji przy wietrze dochodzącym do 80 km/h. Proces przestawiania trwał około 6 godzin, z czego 30 minut zajmowało wznoszenie układu, a pozostały czas to prace przygotowawcze. Poziomy rygiel o przekroju prostokątnym został wykonany za pomocą systemu samowznoszącego ATR oraz konsoli BMK. Po zrealizowaniu w 3 etapach zwornika wykonywana była część wantowa pylonu, która ze względu na zakotwienia lin wzmocniona została stalowym wkładem wewnątrz pylonu, zespolonym z częścią żelbetową. Górna część obiektu wybudowana została w 9 etapach przy użyciu przeprojektowanego systemu samowznoszącego ATR.