Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

System samowznoszący ATR

System przestawiany za pomocą układu hydraulicznego, bez konieczności użycia dźwigu. Pozwala na utrzymanie szybkiego tempa realizacji prac na budowie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników podczas podnoszenia i użytkowania.
System przestawiany za pomocą układu hydraulicznego, bez konieczności użycia dźwigu. Pozwala na utrzymanie szybkiego tempa realizacji prac na budowie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników podczas podnoszenia i użytkowania.

ATR to system deskowań samowznoszących, który dzięki układowi hydrauliczno-mechanicznemu pozwala sukcesywnie podnosić komplety  deskowań na wyższe kondygnacje bez pomocy żurawia. Został zaprojektowany z myślą o obiektach wysokich, przy budowie których istnieją obciążenia silnym wiatrem, duże zapotrzebowanie na pracę żurawia i wysokie wymagania bhp podczas całego procesu budowlanego.

Wznoszenie konstrukcji umożliwia naprzemienny  przesuw masztu i wsporników wraz ze zintegrowanym deskowaniem.

System można łatwo dostosować do złożonej geometrii obiektów przy zachowaniu wysokiej jakości wykończenia powierzchni w standardzie betonu licowego. Ponadto charakteryzuje go szybkie tempo realizacji cyklu wznoszenie-betonowanie-rozszalowanie oraz pełne bezpieczeństwo pracy.

ATR doskonale sprawdza się w budownictwie kubaturowym przy realizacji wieżowców (wykonywanie trzonów mieszczących szyby wind i klatki schodowe oraz żelbetowych ścian elewacyjnych), jak również w budownictwie mostowym przy wznoszeniu pylonów lub wysokich filarów o dużym przekroju poprzecznym.

Dostępne warianty układów samowznoszących ATR:

Konsole samowznoszące ATR-B

Podstawowa konfiguracja konstrukcji samowznoszącej ATR-B posiada dwa pomosty: główny pomost roboczy o szerokości 2,5 m oraz pomost sterowniczy z jednostką hydrauliczną. Istnieje możliwość montażu trzech dodatkowych pomostów: betoniarskiego, do odzyskiwania zakotwień oraz do obsługi deskowania przy jego dużej wysokości.

Budowa konsol samowznoszących z wózkami cofania, umożliwia odsuwanie szalunku od ściany na odległość 70 cm. System został wyposażony w elementy pozwalające na precyzyjne ustawianie deskowania ściennego w pionie i w poziomie.

Konsole samowznoszące wąskie ATR-N

Rozwiązanie znajdujące zastosowanie w wąskich szachtach o szerokości od 1,75 m do 2,5 m, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie konsol ATR-B. W tym rozwiązaniu istnieje możliwość podwieszenia szalunku do masztów za pomocą wyciągarek łańcuchowych, które umożliwiają ustawianie, regulację i rozszalowanie elementów.

Platformy samowznoszące ATR-P

System stosowany w miejscach, w których ze względu na wymiary, obciążenia lub geometrię nie można wykorzystać standardowych konsol samowznoszących.

System bazuje na profilach MK, co pozwala dopasować konstrukcję nośną do wymaganej geometrii trzonu oraz umożliwia wykonanie różnych systemów podwieszania. Pozwala także na montaż konstrukcji do oparcia takiego sprzętu, jak pompy do betonu lub małe żurawie.

 • Możliwość wykonywania prac budowlanych na dużych wysokościach.
 • Możliwość dostosowania systemu do wymagań budowy, dzięki wykorzystaniu elementów systemu MK. Systemowe podesty umożliwiają bezpieczne odzyskiwanie stożków.
 • Uniezależnienie obsługi deskowań od żurawia. Rozwiązanie pozwala na jednoczesne podnoszenie deskowania, podestów roboczych i pompy do betonu.
 • Większe tempo realizacji w stosunku do rozwiązań standardowych. Zwiększenie wydajności poprzez zastosowanie układu hydraulicznego.
 • Możliwość pracy podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 • Bezpieczeństwo podczas podnoszenia i użytkowania na znacznych wysokościach.
 • Możliwość dopasowania do wymaganej geometrii obiektu.
 • Szerokie podesty robocze, gwarantujące odpowiednie zabezpieczenie dla pracowników. 
 • System hydrauliczny dopasowywany do potrzeb budowy. 
 • Wysoka nośność elementów umożliwia wznoszenie rozbudowanych jednostek:
  • Możliwość obsługi do 12 siłowników jednocześnie przez pojedynczą stację hydrauliczną
  • Możliwość kontroli obciążeń na poszczególnych siłownikach
 • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń.
 • Możliwość kontroli obciążeń na poszczególnych siłownikach.
 • Możliwość obsługi do 12 siłowników jednocześnie przez pojedynczą stację hydrauliczną, co pozwala na wznoszenie rozbudowanych zespołów.
 • Mocowanie wsporników za pomocą stożków, przenoszących obciążenia poziome i pionowe z konstrukcji deskowania na ścianę obiektu.
 • Stosowanie wózków umożliwiających odsuwanie deskowania od wykonanej ściany.
 • Szeroki zakres zastosowania akcesoriów.
 • Możliwość zastosowania z dowolnym deskowaniem pionowym oraz systemem MK.