Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Osłony przeciwwiatrowe HWS

System zaprojektowany do zabezpieczania krawędzi stropów na budynkach wysokich. Zabezpieczenie można zastosować na stropie o dowolnej geometrii. Poszczególne osłony HWS przenoszone są za pomocą dźwigu, bądź układu hydraulicznego.
System zaprojektowany do zabezpieczania krawędzi stropów na budynkach wysokich. Zabezpieczenie można zastosować na stropie o dowolnej geometrii. Poszczególne osłony HWS przenoszone są za pomocą dźwigu, bądź układu hydraulicznego.

Osłony przeciwwiatrowe HWS stanowią system do zabezpieczania krawędzi stropów na obwodzie budynków wysokich. Rozwiązane wariantowo może zostać wyposażone w układ hydrauliczny do przenoszenia poszczególnych segmentów osłony z kondygnacji na kondygnację bez konieczności zastosowania dźwigu. Konstrukcja osłon bazuje na elementach systemu MK, co pozwala na projektowanie segmentów dla zadanej geometrii obiektu. System umożliwia przygotowywanie segmentów osłon w różnych konfiguracjach, m.in. podstawowych, z podestami roboczymi, z daszkami chroniącymi przed spadającymi przedmiotami, z podestami do transportu sprzętu czy z ciągami komunikacyjnymi. Osłony przeciwwiatrowe chronią pracowników przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapobiegają upadkom z wysokości osób, bądź przedmiotów oraz zabezpieczają osoby postronne przed spadającymi odpadami  budowlanymi z budynku. Stosowanie osłon pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia zabezpieczeń na budynku wysokim, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do utrzymywania odpowiedniego tempa prac na wysokości

Podstawowe zastosowanie:

  • Zapobieganie upadkom osób i przedmiotów z wysokości.
  • Zapewnianie ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
  • Zapobieganie skutkom wizualnej ekspozycji na wysokości.
  • Możliwość konstruowania podestów roboczych na krawędziach stropów. 

Warianty osłon przeciwwiatrowych HWS:

  • Układ z pomostami do składowania, transportu oraz roboczym. Możliwość zaprojektowania pomostów do transportu na różnych poziomach.
  • Układ z pomostem do rozładunku materiałów.
  • Układ z pochyloną powierzchnią, stanowiącą poszerzenie powierzchni stropu, tworzący dodatkowy pomost roboczy lub pomost do składowania materiałów. Część pochylona zapobiega spadaniu przedmiotów oraz gruzu podczas demontażu elementów systemu oraz może stanowić rozległą powierzchnię reklamową, skierowaną w stronę ulicy.
  • Układ ze schodnią.
  • Układ z pomostem roboczym.
  • Układ prosty.
 • Wszechstronność systemu MK – możliwość dopasowania segmentów osłony do zadanej geometrii obiektu oraz projektowania konfiguracji zgodnych z wymaganiami budowy.
 •  Akcesoria kompatybilne z pozostałymi rozwiązaniami na bazie systemu MK.
 • Możliwość wykonania poszycia osłony z różnych materiałów, tj. sklejka, siatka, płyta poliwęglanowa, blacha czy siatka.
 • Możliwość zaprojektowania zewnętrznych podestów do transportu materiałów.
 • Możliwość wykonania komunikacji pionowej pomiędzy najwyższymi poziomami budynku.
 • Możliwość zaprojektowania podestu roboczego przy krawędzi stropu.
 • Możliwość przestawiania segmentów osłony na kolejne kondygnacje za pomocą układu hydraulicznego lub dźwigu.
 • Dostępne trzy rodzaje zakotwienia segmentu osłony: do powierzchni stropu, do krawędzi stropu lub na powierzchni ściany.
 • Możliwość dopasowania do złożonej geometrii stropu.
 • Zabezpieczenie obiektu na całym obwodzie.
 • Wielkowymiarowa powierzchnia reklamowa.