Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowanie uniwersalne ENKOFORM VMK

Uniwerslany system dźwigarowy wykorzystywany w budownictwie inżynieryjnym i kubaturowym. Dedykowany do realizacji ścian o podwyższonej jakości powierzchni betonu.
Uniwerslany system dźwigarowy wykorzystywany w budownictwie inżynieryjnym i kubaturowym. Dedykowany do realizacji ścian o podwyższonej jakości powierzchni betonu.

Deskowanie ENKOFORM VMK zaprojektowane na bazie elementów systemu MK znajduje zastosowanie podczas realizacji zarówno obiektów kubaturowych, jak i inżynieryjnych przy wykonywaniu przyczółków, podpór pośrednich i płyt jezdnych wiaduktów. System gwarantuje wysoką jakość powierzchni betonu.

Budowa deskowania oparta na elementach systemu MK pozwala na projektowanie płyty zgodnie z wymaganiami klienta.

Płyty deskowania projektowane są w zależności od stawianych wymagań ze strony klientów, w szczególności dotyczących:

  • Kształtu: płyty o kształtach wymaganych przez klienta realizowane są za pomocą standardowych elementów.
  • Wielkości: system pozwala na realizację płyt o dowolnych wymiarach przy zachowaniu warunku, że powierzchnia pojedynczego elementu nie może przekraczać 25 m2.
  • Powierzchni betonu: deskowanie pozwala na wykonywanie elementów o powierzchni betonu wysokiej jakości z wymaganym przez klienta układem otworów po ściągach.
  • Parcia mieszanki betonowej: konstrukcja deskowania, umożliwiająca stosowanie dowolnych rozstawów belek i rygli stalowych pozwala na projektowanie płyt na wymagane parcie mieszanki betonowej.
  • Deskowanie zaprojektowane na bazie systemu MK, wykorzystujące elementy z innych aplikacji.
  • Konstrukcja deskowania wymaga pierwomontażu elementów w magazynie.
 • Możliwość dopasowania deskowania do dowolnej geometrii wykonywanego obiektu.
 • Gwarancja wysokiej jakości powierzchni betonu realizowanych elementów, z zachowaniem ustalonego układu płyt i otworów po ściągach.
 • Możliwość zaprojektowania płyt na wymagane parcie mieszanki betonowej.
 • Prosta i szybka wymiana sklejki w przypadku jej uszkodzenia.
 • Prosty montaż rygli MK z belkami drewnianymi.
 • Niższe koszty transportu, w przypadku przewożenia elementów rozłożonych.
 • Kompatybilność ze standardowym osprzętem stosowanym z innymi deskowaniami firmy ULMA, takimi jak podpory pionujące, konsole wznoszące, kotwy itp.