Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Deskowanie uniwersalne ENKOFORM VMK

Elastyczne, wytrzymałe, wydajne

Deskowanie ENKOFORM VMK zaprojektowane na bazie elementów systemu MK znajduje zastosowanie podczas realizacji zarówno obiektów kubaturowych jaki inżynieryjnych przy wykonywaniu przyczółków, podpór pośrednich i płyt jezdnych wiaduktów. System gwarantuje wysoką jakość powierzchni betonu.

Budowa deskowania oparta na elementach systemu MK pozwala na projektowanie płyty zgodnie z wymaganiami klienta.

Płyty deskowania projektowane są w zależności od stawianych wymagań ze strony klientów, w szczególności dotyczących:

 • Kształtu: płyty o kształtach wymaganych przez klienta realizowane są za pomocą standardowych elementów.
 • Wielkości: system pozwala na realizację płyt o dowolnych wymiarach przy zachowaniu warunku, że powierzchnia pojedynczego elementu nie może przekraczać 25 m2.
 • Powierzchni betonu: deskowanie pozwala na wykonywanie elementów o powierzchni betonu wysokiej jakości z wymaganym przez klienta układem otworów po ściągach.
 • Parcia mieszanki betonowej: konstrukcja deskowania, umożliwiająca stosowanie dowolnych rozstawów belek i rygli stalowych pozwala na projektowanie płyt na wymagane parcie mieszanki betonowej.
 • Deskowanie zaprojektowane na bazie systemu MK, wykorzystujące elementy z innych aplikacji.
 • Konstrukcja deskowania wymaga pierwomontaży elementów w magazynie.

 • Możliwość dopasowania deskowania do dowolnej geometrii wykonywanego obiektu.
 • Gwarancja wysokiej jakości powierzchni betonu realizowanych elementów, z zachowaniem ustalonego układu płyt i otworów po ściągach.
 • Możliwość zaprojektowania płyt na wymagane parcie mieszanki betonowej.
 • Prosta i szybka wymiana sklejki w przypadku jej uszkodzenia
 • Prosty montaż rygli MK z belkami drewnianymi.
 • Niższe koszty transportu, w przypadku przewożenia elementów rozłożonych.
 • Kompatybilność ze standardowym osprzętem, stosowanym z innymi deskowaniami firmy ULMA, takim jak podpory pionujące, konsole wznoszące, kotwy, itp.