Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Podesty robocze dla deskowań ściennych

System kompletnych, gotowych do natychmiastowego użycia pomostów betoniarskich.
System kompletnych, gotowych do natychmiastowego użycia pomostów betoniarskich.

Podesty robocze zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas betonowania ścian. Prosta budowa elementów  zapewnia sprawny montaż rozwiązań na powierzchni deskowania ściennego oraz wydajne układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.

Podesty robocze zostały zoptymalizowane do pracy z szalunkami ściennymi, co pozwoliło na podniesienie wydajności pracy na deskowaniu przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

Podstawowym elementem rozwiązania jest wspornik podestuktórego budowa umożliwia mocowanie poszycia oraz obarierowania z desek.

Charakterystyka rozwiązania:

  • Możliwość montażu na żebrach pionowych i poziomych płyt.
  • Wkładki plastikowe do mocowania desek podestu.
  • Kompatybilność z różnymi deskowaniami ściennymi ULMA.

Platformy robocze 2.4x1.2 montowane są na szczytach płyt deskowań ściennych.

Charakterystyka rozwiązania: 

  • Element dostarczany na budowę kompletny, gotowy do użycia.
  • Prosty montaż na deskowaniu, po rozłożeniu na podłożu i podniesieniu żurawiem.
  • Składana bariera umożliwia układanie pomostów w stosy w celu łatwiejszego transportu i składowania.