Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kolej elektryczna w Limie, Peru

System MK: uniwersalne rozwiązanie dla obiektów realizowanych w szybkim tempie
Zadanie inwestycyjne polegało na realizacji estakady o długości 12,5 km, wzdłuż której zlokalizowano 8 przystanków kolejki.

DescriptionOpis inwestycji

Zadanie inwestycyjne polegało na realizacji estakady o długości 12,5 km, wzdłuż której zlokalizowano 8 przystanków kolejki. Inwestycja ma zmniejszyć zatłoczenie na ulicach oraz usprawnić transport publiczny, z którego dziennie korzysta przeszło 300 000 pasażerów.

ULMA solutionRozwiązania ULMA

W celu dotrzymania odpowiedniego tempa prac firma ULMA zaproponowała system MK jako podstawowe rozwiązanie dla większości elementów. Terminowe dostawy elementów umożliwiły realizację prac zgodnie z założonym harmonogramem budowy.

Ponad 400 filarów, które stanowią podparcie estakady, wykonano z zastosowaniem deskowania pionowego ENKOFORM VMK.

System doskonale sprawdził się przy obciążeniu wysokim parciem betonu, co wynikało z ośmiokątnego przekroju i wykonywanych ponad 7-metrowych podpór. Głowice filarów oraz wystające wsporniki formowano przy użyciu deskowania uniwersalnego HMK wypartego na podporach ALUPROP. Podpory ALUPROP znalazły również zastosowanie razem z deskowaniami COMAIN i NEVI podczas wykonywania żebra oraz płyty jezdnej ustroju nośnego konstrukcji estakady.

Łuki estakady wykonywano przy użyciu konstrukcji na bazie systemu MK wypartej na wieżach ALUPROP, których maksymalna nośność wynosiła 108 ton (27 ton na pojedyńczą podporę). Dzięki temu rozwiązaniu nie było konieczności stosowania dźwigarów sprężanych.

Dzięki uniwersalności systemu MK wykonano również dwie konstrukcje tymczasowe na terenie budowy, kładki dla pieszych oraz przejazd dla samochodów.