Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Estakada E118 w ciągu autostrady A4 Tarnów – Dębica, Polska

Szybka realizacja wielkich obiektów inżynieryjnych
Największym obiektem 34-kilometrowego odcinka A4 Tarnów-Krzyż - Dębica jest most na rzece Wisłoce - estakada E118 o długości 1350 m.

Opis inwestycji

34-kilometrowy odcinek autostrady A4 na południu Polski łączy węzły Tarnów - Krzyż i Dębica - Pustynia. Największym obiektem w ciągu odcinka jest most na rzece Wisłoce - estakada E118 o długości 1350 m.

Obiekt podzielony jest na trzy dwujezdniowe sekcje, częściowo proste a częściowo zakrzywione w planie.

Rozwiązania ULMA

Podczas realizcji wiaduktu zastosowano metodę tradycyjną na rusztowaniach stacjonarnych z użyciem wież T-60 oraz Mills a także metodę nasuwania podłużnego. Metoda ta znalazła zastosowanie podczas wykonywania ustroju nośnego z podwójną skrzynią po raz pierwszy w Polsce. W ciągu jednego tygodnia powstawał segment długości 30 m.

Firma ULMA zaprojektowała i dostarczyła deskowania do realizacji ustroju nośnego metodą tradycyjną oraz deskowania czterech stanowisk prefabrykacji segmentów do metody nasuwania.

Deskowanie płyty dolnej wykonano na bazie elementów systemu MK z poszyciem ze sklejki. Wsporniki ustroju nośnego wykonano za pomocą deskowania ENKOFORM HMK z dźwigarkami drewnianymi.

Betonowanie ustroju nośnego przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonano płytę dolną ze środnikami. W drugim etapie wykonano płytę jezdną. Rozwiązanie dostarczone przez firmę ULMA pozwoliło na wykonanie 32 segmentów o długości 30 m w cyklach jednotygodniowych.

W celu ułatwienia pracy w trudnych warunkach atmosferycznych zastosowano specjalne zadaszenie nad stanowiskiem prefabrykacji. Przejezdne zadaszenie zaprojektowano z elementów rusztowania modułowego BRIO, które oparto na
wieżach MK.

Rozwiązanie ograniczyło do minimum negatywny wpływ budowy na otaczające środowisko.

Firma ULMA dostarczała sprzęt na 13 innych obiektów inżynieryjnych w ciągu autostrady A4.