Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wieżowce Fira w Barcelonie, Hiszpania

System samowznoszący ATR - wydajność i łatwa adaptacja do złożonej geometrii obiektu.
Każdy z dwóch wieżowców o wysokości ponad 120 m pełni inną funkcję: jeden jest hotelem a drugi budynkiem biurowym o powierzchni powyżej 40.000 m².

Opis inwestycji

Każdy z dwóch wieżowców o wysokości ponad 120 m, zaprojektowanych przez znanego architekta Toyo Ito, pełni inną funkcję: jeden jest hotelem a drugi budynkiem biurowym o powierzchni powyżej 40.000 m2.

Rozwiązania ULMA

Ze względu na parametry obiektów (120 m i 28 kondygnacji), ich realizacja wymagała zastosowania systemów gwarantujących szybką i bezpieczną realizację prac na dużych wysokościach. ULMA Construcción zaproponowała system samowznoszący ATR - od kondygnacji podziemnych aż do najwyższych nadziemnych. Jest to konwencjonalny system wznoszący z dodatkowym rozwiązaniem mechanicznym i hydraulicznym, umożliwiający wznoszenie deskowania bez konieczności stosowania żurawia.

Nietypowe sylwetki obydwu budynków wymagały wykonania specjalnych trzonów żelbetowych. Trzon hotelu o okrągłym przekroju i średnicy 13 m, ze stropem o grubości 40 cm rozwiązano za pomocą pomostu wewnętrznego i wsporników zewnętrznych. Efekt rotacji osiągnięto dzięki zmianie powierzchni z kondygnacji na kondygnację z 700 na 1.000 m2. Trzon obiektu biurowego o przekroju kwadratu i grubości ściany 45 cm rozwiązano za pomocą trzech pomostów wewnętrznych i wsporników zewnętrznych.

Zastosowanie systemu ATR zostało dodatkowo zoptymalizowane dzięki kombinacji z innymi produktami z portfolio ULMA Construcción:

    • Stropy kondygnacji podziemnych: system CC-4 z podporą aluminiową ALUPROP.
    • Stropy kondygnacji nadziemnych: system stolików VR i podpory EP.
    • Wewnętrzne stropy trzonu: system ENKOFLEX i podpory EP.
    • Słupy: deskowanie CLR, ORMA i COMAIN do słupów wewnętrznych trzonu.
    • Ściany zewnętrzne: deskowanie pionowe ORMA i systemy deskowań jednostronnych.

Podczas wykonywania trzonów żelbetowych możliwe było wznoszenie deskowań także przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Tempo realizacji w tym przypadku wynosiło od 700 do 1.300 m2 co 6 lub 7 dni. Technologia samowznosząca oparta jest na systemie hydraulicznym, który umożliwia automatyczne wznoszenie zespołu elementów za pomocą naprzemiennego ruchu deskowania i masztów. System stosowany razem z deskowaniem ENKOFORM VMK pozwolił na realizację ścian o wysokości pomiędzy stropami: 3,84 m w hotelu i 4,14 m w biurowcu.

Szerokie pomosty robocze zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych zagwarantowały bezpieczeństwo prac na wysokości.

Przy wykonywaniu obydwu budynków system samowznoszący umożliwił ponadto transport elementów pomocniczych, jak np. pompy do betonu, dostarczającej mieszankę betonową do wszystkich elementów konstrukcyjnych (ściany, stropy, słupy, itd.). Dzięki temu beton był pompowany z poziomu podłoża na wykonywaną kondygnację.

Zewnętrzne deskowanie samowznoszące ATR budynku biurowego wykonano na bazie wsporników z systemem odsuwu, na których ustawiono deskowanie ścienne. System działający jak prowadnica umożliwiał odspajanie płyt ściennych na etapie demontażu deskowania. Rozwiązanie posiada ponadto podporę pionującą, służącą do rektyfikacji deskowania oraz elementy do regulacji, które pozwalają na ustawienie go zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pomosty samowznoszące deskowania wewnętrznego wykonano na bazie kratownic. Komunikacja pionowa pomiędzy czterema pomostami deskowania wznoszącego odbywała się za pomocą drabin, co umożliwiło bezpieczne poruszanie się po konstrukcji.

Ze względu na nieregularną geometrię budynku hotelu deskowanie zewnętrzne oparte na wspornikach samowznoszących składało się z systemu zakrzywionych dźwigarów z odpowiadającymi im belkami i sklejką pokrytą filmem fenolowym. Wznoszenie odbywało się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz i było sterowane przez dwie działające niezależnie centrale hydrauliczne.