Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Upsite Tower w Brukseli, Belgia

Wznoszenie systemów bez udziału dźwigu
Upsite Tower jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Belgii oraz pierwszym od 30 lat wybudowanym w stolicy drapaczem chmur.

Opis inwestycji

Upsite Tower jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Belgii oraz pierwszym od 30 lat wybudowanym w stolicy drapaczem chmur. Obiekt ma 42 kondygnacje i 142 m wysokości.

W wieży znajdują się apartamenty, biura, parkingi, garaże, restauracje oraz sklepy.

Kondygnacje mają wysokości od 3,1 do 3,75 m. Grubość stropów waha się od 24 do 28 cm.

Rozwiązania ULMA

Rdzeń budynku wykonano przy użyciu systemu samowznoszącego ATR oraz wąskich podestów do realizacji szachtów windowych. Ściany realizowano za pomocą uniwersalnego deskowania pionowego.

Zastosowanie systemu samowznoszącego pozwoliło na skrócenie cyklu roboczego do 7 dni. Zaprojektowano podesty zewnętrzne o szerokości 12 m oraz wąskie konsole do pracy wewnątrz szachtów.

Stropy wykonano przy użyciu aluminiowego deskowania panelowego. Dwa pełne zestawy podpór pozwoliły na zwiększenie tempa realizacji stropów poprzez możliwość wcześniejszego demontażu i ponownego montażu elementów nośnych deskowania stropowego.

Bezpieczeństwo prac na krawędziach stropów zapewniał system osłon przeciwwiatrowych HWS, przenoszonych na kolejne kondygnacje za pomocą mobilnego układu hydraulicznego.