Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Stadion w Bradze, Portugalia

ENKOFORM - system o dużej elastyczności
Stadion z miejscami dla ponad 30 000 widzów posiada dwie trybuny, boiska, trzy galerie oraz dwa parkingi podziemne.

Opis inwestycji

Zaprojektowany w dawnym kamieniołomie Stadion Futbolowy z miejscami dla ponad 30.000 widzów posiada dwie trybuny (wschodnią i zachodnią), boiska po obydwu stronach, trzy okrągłe poprzeczne galerie oraz dwa parkingi podziemne. Zadaszenie trybun podwieszono na kablach nad stadionem na wysokości 220 metrów.

Rozwiązania ULMA

W trakcie budowy wykonano 16 ścian o wysokości 50 m. Ściany, posiadające szerokość 1 m i rozstawione w osiach co 7,5 m, podpierają strop nad trybunami oraz system łączenia zadaszenia nad stadionem. Ściany wykonano w systemie ENKOFORM V-100 opartym na systemie wznoszącym. Wysokość taktu wynosiła 5 metrów. Ściany nad strefami odciążonymi oparto na wieżach T-60.

Na wysokości 30 m ściany tworzą 13-metrowy uskok, który rozwiązano w systemie ENKOFORM VMK. Elastyczność deskowania ENKOFORM V-100 pozwoliła na wykonanie tego obiektu o bardzo zróżnicowanej geometrii. Nachylone ściany zaplecza wykonano z zastosowaniem konsol G. 

Stropy o średniej grubości 0,35 m i szerokości 6,50 m wykonano z zastosowaniem systemu ENKOFORM HMK i wież, niekiedy opartych na uprzednio wykonanych i odpowiednio podpartych stropach pośrednich. W strefach nie dających się podeprzeć z podłoża zastosowano profile na wspornikach zakotwionych w ścianie.

Podparcie stropów bocznych z 6-metrowymi uskokami i zmienną grubością od 30 do 60 cm rozwiązano od strony północnej za pomocą wież o wysokości 20 m w strefie niższej (podnosząc ich wysokość w miarę podpierania kolejnych stropów i schodów) a od strony południowej za pomocą wież T-500 o wysokości 20 m, na których oparto wzmocnione wieże do 24 m wysokości.

Betonową belkę łączącą ściany u góry, a także kotwienie kabli do podwieszonego zadaszenia, zaprojektowano w systemie ENKOFORM HMK. Deskowanie posłużyło do wykonania deskowania dna oraz boków wsporników. Do realizacji niskich ścian zastosowano lekkie deskowanie ścienne COMAIN.

6-metrowy uskok na każdej krawędzi wykonano z zastosowaniem deskowania ENKOFORM HMK zawieszonego na 4 kratownicach. Pomosty wykonano na wieżach, stanowiących podparcie deskowania stropowego na uskoku.