Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

Rentowność sprzedaży201620172018201920202021
Wskaźnik 6,44% 10,13% 21,23% 22,04% 7,25% 11,82%
Wskaźnik płynności bieżącej201620172018201920202021
Wskaźnik 399,83% 311,66% 322,67% 341,42% 346,40% 280,61%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia201620172018201920202021
Wskaźnik 9,30% 11,16% 11,01% 11,53% 9,84% 14,59%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)201620172018201920202021
Wskaźnik 3,17% 5,49% 11,87% 11,61% 3,14% 5,96%

 

GRUPA KAPITALOWA ULMA CONSTRUCCION POLSKA

Rentowność sprzedaży201620172018201920202021
Wskaźnik 7,14% 12,03% 21,01% 20,14% 10,59% 11,90%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)201620172018201920202021
Wskaźnik 407,81% 315,93% 313,23% 319,45% 343,61% 247,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia201620172018201920202021
Wskaźnik 9,96% 12,01% 12,32% 12,47% 11,32% 8,05%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)201620172018201920202021
Wskaźnik 3,84% 7,21% 12,76% 11,75% 5,17% 6,23%