Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska  S.A.

Wybrane dane finansowe201620172018201920202021
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 166.208 181.208 199.797 197.371 154.551 183.423
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 11.516 22.016 50.086 50.716 12.995 27.330
Zysk (strata) brutto 14.136 23.093 52.752 54.745 13.880 27.366
Zysk (strata) netto 10.711 18.351 42.409 43.499 11.205 21.680
Aktywa razem 338.317 334.127 357.345 374.689 364.951 363.749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31.448 37.287 39.335 43.189 35.910 53.076
Zobowiązania długoterminowe 3.080 2.620 3.950 12.161 13.057 18.051
Zobowiązania krótkoterminowe 28.368 34.667 35.385 31.028 22.853 35.025
Kapitał własny 306.869 296.840 318.010 331.500 329.041 310.673
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 5,40 3,81 5,71 2,60 7,62 0,00

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe201620172018201920202021
Przychody netto ze sprzedaży produktów,   towarów i materiałów 180.487 201.294 223.721 229.366 190.643 209.851
Zysk (strata) na działalności   operacyjnej 16.608 30.980 55.817 59.049 25.559 31.962
Zysk (strata) brutto 16.830 30.954 58.164 59.086 24.910 31.869
Zysk (strata) netto 12.892 24.225 46.997 46.201 20.189 24.978
Aktywa razem 335.932 336.196 368.225 393.172 390.692 400.860
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33.467 40.371 45.375 49.040 44.215 65.426
Zobowiązania długoterminowe 3.080 2.621 3.950 12.161 13.057 18.051
Zobowiązania krótkoterminowe 30.387 37.750 41.425 36.879 31.158 47.374
Kapitał własny 302.465 295.825 322.850 344.132 346.477 335.434
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na   jedną akcję 5,40 3,81 5,71 2,60 7,62 0,00

Pobierz wyniki finansowe