Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Tu jesteśmy: budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III

2016-09-16
W elektrowni Jaworzno III trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW. W ramach współpracy z podwykonawcą - firmą Warbud SA - ULMA Construccion Polska odpowiada za projekt i dostawę technologii deskowań i rusztowań na budowie maszynowni oraz budynku nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych, jak również za nadzór nad zaprojektowanymi rozwiązaniami.

Jeden z najbardziej wymagających obiektów realizowanych na terenie elektrowni - maszynownia - składa się z części podziemnej oraz nadziemnej.

Część podziemną maszynowni stanowi płyta żelbetowa o wymiarach około 104 x 51 m i wysokości prawie 7 m. Ściany zewnętrzne będące wraz ze słupami wewnętrznymi podstawowymi elementami nośnymi skrzyni mają grubość 50 cm i połączone są ze słupami zewnętrznymi. Do budowy ścian  oraz słupów wewnętrznych wykorzystano deskowanie ścienne ORMA, którego płyty zostały zaprojektowane na parcie betonu do 80 kN/m2. Wysokość deskowania ściennego dochodziła do 6,60 m.

Część nadziemną maszynowni stanowią słupy konstrukcji wsporczej, będące kontynuacją wybranych słupów wewnętrznych skrzyni oraz oparta na nich za pośrednictwem wibroizolatorów płyta fundamentowa turbiny parowej. Powierzchnia górna płyty znajduje się na wysokości powyżej 15 m, a jej grubość w przekroju zmienia się od 2,38 do 3,90 m. W celu wykonania płyty fundamentowej turbiny parowej zaprojektowano dwupoziomową konstrukcję wsporczą, której budowę oparto na wieżach MK oraz wieżach T-60. Pierwszy poziom konstrukcji stanowi układ wież MK-360, których maksymalna nośność na jedną nogę wynosi 360 kN.

Więcej o projekcie.