Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia Jaworzno III, Polska

Konstrukcja wsporcza z 21 typów wież o wysokościach do ponad 7,5 m i przekrojach od 1,5 x 2,0 m do 4 x 2,5 m.
ULMA Construccion odpowiada za projekt i dostawę technologii deskowań i rusztowań na budowie oraz nadzór nad zaprojektowanymi rozwiązaniami.

Opis inwestycji

W elektrowni Jaworzno III trwa realizacja największej inwestycji Grupy TAURON. Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW potrwa 5 lat i będzie kosztować 5,4 mld złotych. Żywotność nowej jednostki jest obliczona na co najmniej 200 tysięcy godzin pracy lub 30 lat.

ULMA współpracuje na tej inwestycji z firmą Warbud SA jako dostawca technologii deskowań i rusztowań do budowy maszynowni oraz budynku nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych.

Rozwiązania ULMA

  1. Maszynownia

Jeden z najbardziej wymagających obiektów realizowanych na terenie elektrowni – maszynownia – składa się z części podziemnej oraz nadziemnej. Część podziemną maszynowni stanowi skrzynia żelbetowa o wymiarach około 104 x 51 m i wysokości prawie 7 m. Podstawowymi elementami nośnymi skrzyni są ściany zewnętrze o grubości 50 cm, połączone ze słupami zewnętrznymi oraz słupy wewnętrzne. Największe słupy wewnętrzne posiadają przekroje o wymiarach 1,4 x 3,55 m.

Skrzynię maszynowni przykrywa strop o zmiennej grubości od 30 do 40 cm, ułożony na belkach o wysokości od 1,2 do 1,7 m. Ściany oraz słupy wewnętrzne obiektu wykonano przy użyciu deskowania ściennego ORMA, którego płyty zostały zaprojektowane na parcie betonu do 80 kN/m2. Wysokość deskowania ściennego dochodziła do 6,60 m. Podczas wykonywania słupów wewnętrznych znalazły zastosowanie płyty słupowe ORMA o szerokości 132 cm, które umożliwiają realizację słupów o szerokości boku do 120 cm, bez konieczności stosowania dodatkowych ściągów i usztywnień z rygli. Stropy skrzyni zrealizowano w systemie dźwigarkowym ENKOFLEX na wieżach T-60.

Część nadziemną maszynowni stanowią słupy konstrukcji wsporczej, będące kontynuacją wybranych słupów wewnętrznych skrzyni oraz oparta na nich za pośrednictwem wibroizolatorów płyta fundamentowa turbiny parowej. Powierzchnia górna płyty znajduje się na wysokości powyżej 15 m, a jej grubość w przekroju zmienia się od 2,38 do 3,90 m.

W celu wykonania płyty fundamentowej turbiny parowej zaprojektowano dwupoziomową konstrukcję wsporczą, której budowę oparto na wieżach MK oraz wieżach T-60. Pierwszy poziom konstrukcji stanowi układ wież MK-360, których maksymalna nośność na jedną nogę wynosi 360 kN. W układzie zastosowano 21 typów wież o wysokości do ponad 7,5 m i wymiarach przekrojów od 1,5 x 2,0 do 4,0 x 2,5 m. Część wież ustawiono na profilach stalowych, w celu równomiernego rozłożenia obciążeń na podłoże.

Na wieżach MK ułożono podwójny ruszt z profili HEB 320 i HEB 200, na którym ustawiono wieże T-60 o wysokości 3 m. Następnie na wieżach T-60 rozłożono ruszt z rygli i belek drewnianych, który posłużył do ustawienia deskowania fundamentu. Fundament zaprojektowano w deskowaniu ORMA.

Strop skrzyni, na którym została ustawiona konstrukcja, wzmocniono za pomocą podpór ALUPROP i wież MK. Miejscowe obciążenia od stóp wież MK były przenoszone z konstrukcji podparcia za pomocą wież MK-360 bądź zespołów wieżowych ALUPROP liczących od 2 do nawet 15 podpór.

        2. Budynek Nawy Urządzeń Elektrycznych i Pomocniczych

Pomiędzy kotłownią i maszynownią powstaje budynek nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych. Obiekt został zaprojektowany jako wielokondygnacyjny budynek żelbetowy ze ścianami o grubościach od 25 do 35 cm. Ściany wzdłuż dłuższego boku budynku stanowią oparcie dla belek żelbetowych, na których spoczywają stropy kolejnych kondygnacji. Obiekt posiada przekrój zbliżony do prostokąta o wymiarach 13,3 x 81,75 m, a jego wysokość zmienia się skokowo w kierunku podłużnym. Najniższa część ma wysokość prawie 30 m a najwyższa – ponad 46 m. Segmenty 30 i 37-metrowe posiadają po 7 kondygnacji o różnych wysokościach. W części 46-metrowej zlokalizowana jest klatka schodowa.

Technologia wykonywania budynku zakładała etapowanie realizacji konstrukcji żelbetowej. W pierwszym etapie wykonywano ściany, w których pozostawiono wnęki na oparcie belek żelbetowych. W drugim etapie betonowano belki żelbetowe, a trzeci etap obejmował realizację płyty stropowej.

Ściany nawy zostały wykonane przy użyciu systemu podestów wznoszących BMK oraz deskowania ściennego ORMA. W celu realizacji zadania dostarczono 33 komplety konsol z podestami dolnymi do odzyskiwania stożków i obsługi wiatrowania. Projekt zakładał wypieranie deskowania ściennego o wykonane stropy budynku. W związku z tym obsługa deskowania ściennego odbywała się od strony konsol. Zakotwienie rusztowań do prac zbrojarskich do konsol BMK pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Typowe stropy budynku wykonano przy użyciu stolików VR oraz deskowania dźwigarkowego ENKOFLEX. Stoliki VR na podporach ALUPROP znalazły zastosowanie podczas realizacji belek żelbetowych. Konstrukcję deskowania oparto na ryglach MK, co umożliwiło wykonanie składanych na zawiasie części zewnętrznych elementu. Zmiana geometrii stolików pozwoliła na prostszy i szybszy transport deskowania pomiędzy stropami. Stropy wyższych kondygnacji o wysokości sięgającej 9,5 m zrealizowano przy użyciu wież podporowych T-60, poszytych rusztem z belek drewnianych VM.

Zgodnie z oczekiwaniami klienta ULMA dostarczyła pełen zakres zabezpieczeń dla zastosowanych rozwiązań. Deskowania ścienne wyposażono w podesty robocze zarówno od strony otwarcia, jak i zamknięcia. Na budowie zastosowano zarówno standardowe rozwiązanie ULMA bazujące na gotowych podestach stalowych, montowanych na wspornikach podestów, jak również nowy system podestów roboczych SBU. Jego budowa opiera się na systemowych wspornikach, które umożliwiają wykonywanie podestów roboczych z elementów certyfikowanego rusztowania BRIO. Konstrukcja systemu BRIO pozwala m.in. na pełne zamknięcie pionu z komunikacją, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa przemieszczającego się pracownika.

Bezpieczną komunikację pionową na słupach zapewnia system drabin F4 o szerokości 52 cm, z podestem na szczycie deskowania. Podwieszany segment wejściowy drabiny pozwala na swobodne dopasowanie długości elementu.