Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Nowe wiadukty w ciągu al. Monte Cassino w Koszalinie

2023-02-09
W Koszalinie powstaje właśnie wiadukt drogowy, który poprowadzi ruch nad ulicami J. Dąbrowskiego i Batalionów Chłopskich oraz nad rzeką Dzierżęcinką. Najbardziej charakterystyczne elementy obiektu to centralny łuk stalowy o rozpiętości teoretycznej wynoszącej 65,4 m oraz dwa łuki żelbetowe o rozpiętości 50 m każdy. Rozstaw podpór nowych obiektów został zaprojektowany w nawiązaniu do osi podpór starych wiaduktów, które zostały rozebrane w 2021r.

Do realizacji przyczółków oraz filarów posłużył system ramowy ORMA. Doskonale sprawdził się on również podczas konstrukcji łuków żelbetowych. Do podparcia deskowania oczepów filarów oraz łuków wykorzystano wieże T-60, natomiast wieże MK sprawdziły się idealnie do podparcia deskowania poprzecznic w przęśle nurtowym, gdzie zostały posadowione na dwóch blachownicach TAC o długości 24 m, złączonych w tandem. Blachownice TAC z zamontowanym systemem hydraulicznym oparto na konstrukcji wsporczej. Osiem siłowników hydraulicznych umożliwiło opuszczenie deskowania po zabetonowaniu łuków żelbetowych.

Podczas realizacji największym wyzwaniem było takie zaprojektowanie deskowań w przęśle nurtowym aby, mimo przerw technologicznych, nie wystąpiły żadne kolizje w poszczególnych elementach obiektu.