Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kolejny obiekt w portfolio ULMA realizowany metodą nawisową

2020-09-30
Nowa estakada powstaje w ramach budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, która ma znacząco poprawić płynność ruchu i czas przejazdu między miastami, odciążając tym samym lokalne drogi. Ze względu na lokalizację obiektu, który docelowo ma przeprowadzić odcinek trasy nad głęboką doliną, realizowany jest on w technologii betonowania nawisowego.

Do realizacji ustroju nośnego w części nawisowej wykorzystywane są 4 wózki CVS. Z uwagi na fakt, iż w pierwszej kolejności wykonywana jest konstrukcja jezdni lewej (węższej), a następnie wózki będą przełożone na jezdnię prawą (szerszą), zostały one zaprojektowane tak, by po przełożeniu wymagały jak najmniej modyfikacji. Konstrukcja wózka składa się z deskowania płyty dennej, które oparto na spiętych kratownicami MK belkach głównych DUPN500. Wózek obsługiwany jest za pomocą pompy hydraulicznej FPT.

Podczas podciągania konstrukcji podłogi na docelową wysokość, z uwagi na znaczną różnicę w poziomach, po raz pierwszy w Polsce firma ULMA zastosowała hydrauliczny system podnoszenia za pośrednictwem ściągów DW26.

Na budowie obiektu pracują także inne systemy ULMA, m.in. system MK, deskowanie ramowe ORMA, rusztowanie BRIO czy system tymczasowych zabezpieczeń krawędzi stropów MBP.

Zobacz film z realizacji.