Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Budowa najwyższej wieży kontroli lotów w Polsce

2018-01-08
W związku z przebudową i zmianą infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach (Katowice) powstaje nowa wieża kontroli lotów, o wysokości 46 m. Będzie to najwyższy tego typu obiekt w Polsce. Poziom operacyjny, na którym pracują kontrolerzy lotów znajdzie się na wysokości 41 m. Nowa wieża usytuowana jest w południowo-wschodniej części portu i zastąpi starą, która ma 23 metry.

Budowa rozpoczęła się w marcu 2017 roku, natomiast oddanie obiektu do użytku inwestor – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, planuje na koniec 2018 roku. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex S.A., a ULMA Construccion Polska S.A. dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie deskowań na tę budowę.

W obrębie obiektu można wyróżnić 2 części. Pierwszą z nich stanowi dwukondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny, natomiast drugą - wysoka na 45,75 m wieża, której układ konstrukcyjny stanowi trzon żelbetowy o wymiarach 4,40 x 13,34 m i wysokości 40,95 m. Utwierdzenie trzonu stanowi płyta fundamentowa, natomiast w jego górnej części na wspornikach poziomych oparto stropy zasadniczej części wieży. Słupy są odchylone na zewnątrz pod kątem 82° i stanowią elementy podparcia stalowej konstrukcji dachu oraz środowisko mocowania aluminiowej ściany słupowo-ryglowej.

Do  wykonania ścian i słupów firma ULMA dostarczyła system PRIMO, natomiast podczas realizacji trzonu doskonale sprawdził się system wsporników wznoszących BMK wraz z podestami KSP. Do realizacji ostatnich kondygnacji wieży, wystających poza obrys trzonu posłużyły kratownice MK, na których podparte były belki oraz strop. Komunikacja pionowa na docelowy poziom roboczy odbywała się za pomocą schodni, sukcesywnie rozbudowywanej w miarę postępu prac.

Więcej informacji o projekcie: Wieża kontroli lotów w Pyrzowicach