Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zapora Mularroya, Saragossa, Hiszpania

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez zastosowanie różnych systemów deskowań
Realizacja ogromnych obiektów hydrotechnicznych wymaga od dostawcy deskowan rozwiazan, szytych na miare”.

Opis inwestycji

Zapora Mularroya jest częścią zbiornika o tej samej nazwie, położonego w prowincji Saragossa i gromadzącego wodę z rzek grío i Río Jalón. Inwestycję zrealizowano w celu nawadniania okolicznych terenów oraz zaopatrzenia w wodę mieszkańców i lokalnych zakładów przemysłowych.

Zapora osiąga wysokość 82,5 m, a jej maksymalna pojemność wynosi 103 m3. W miejscu spływu wód rzeki Jalón zbudowano kolejną zaporę o długości 133,5 m, przechodzącą w tunel o długości 13 km i szerokości 2,9 m, łączący obie rzeki.

Rozwiązania ULMA

ULMA była kompleksowym dostawcą technologii deskowań do budowy konstrukcji żelbetowej komory zaworów i wieży ujęcia wody.

Komora zaworów o szerokości 55 m została wykonana z zastosowaniem deskowania ORMA opartego na jednostronnych konsolach wznoszących oraz kozłach oporowych UCAB-EUC. Stropy o nieznacznych grubościach zrealizowano przy wykorzystaniu deskowań RAPID i ENKOFLEX, natomiast stropy o grubości powyżej 70 cm – z zastosowaniem systemu dźwigarkowego ENKOFORM.

Wieżę ujęcia wody, osiągającą razem z komorą zaworów wysokość 90 m, wykonano przy użyciu konsol wznoszących i deskowania ENKOFORM V-100, w 2-metrowych taktach.

Do realizacji ostatniego odcinka górnej części wieży – ściany radialnej o wysokości 10 m i średnicy 13,5 m – zastosowano deskowanie dźwigarkowe.

Dodatkowe podesty robocze oraz schodnie do komunikacji pionowej zrealizowano przy użyciu rusztowania modułowego BRIO.