Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w Międzyrzeczu, Polska

Deskowanie do metody nasuwania podłużnego
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S3, która połączy wybrzeże Bałtyku z granicą Czech.

Opis inwestycji

Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S3, która połączy wybrzeże Bałtyku z granicą Czech. Wiadukt z dwiema niezależnymi jezdniami zrealizowano metodą nasuwania podłużnego. Łącznie wykonano 17 sprężanych elementów o długości do 45 m.

Rozwiązania ULMA

Do budowy płyty dennej, środników i płyty jezdnej wykorzystano deskowanie ENKOFORM HMK.

Wysokość skrzynki w środkowej części obiektu wynosi 3 m, a grubość płyty waha się od 25 do 48 cm. Droga przebiega na wysokości 14 m po łuku o stałym promieniu równym 1200 m.

Realizację obu konstrukcji podzielono na 34 segmenty o długości do 22,5 m, które nasuwano metodą ciągnioną. W końcowej fazie realizacji masa pojedynczej nitki wynosiła ok. 15 000 ton.

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne pozwoliło ograniczyć ilość potrzebnego sprzętu na budowie, co wpłynęło na przyspieszenie prac wykonawczych.